2016-10-12 06:00

2016-10-12 06:00

Lägre elnätsavgifter i Kristinehamn

ELNÄT: Elnätsavgifterna i länet ökar

Kristinehamn har en av de lägsta elnätsavgifterna i länet. Det visar en sammanställning som Villaägarnas riksförbund har gjort.

I merparten av länets kommuner betalar en husägare över 12 000 kronor per år i elnätsavgift. Kristinehamn är tredje billigast i länet med en årsavgift på drygt 8 000 kronor. En orsak till den stora skillnaden är att det är olika elnätsbolag. Bolaget Ellevio är det största elnätsbloaget i kommunerna med de högre avgifterna, de har även de högsta avgifterna i landet.

Men likt de andra kommunerna har priserna ökat kraftigt i Kristinehamn. Under det senaste året har elnätsavgiften i Kristinehamn ökat med 35 procent vilket motsvarar över 2 000 kronor.

I många av de andra kommunerna har avgifterna ökat med fyra procent på ett år. Men under en sexårsperiod har priserna ökat med hela 28 procent i dessa kommuner, I Kristinehamn har det bara ökat med 14.

Lägst avgift har man i Arvika kommun. Där betalar man marginellt mindre än i Kristinehamn, 7902 kronor per år.

I merparten av länets kommuner betalar en husägare över 12 000 kronor per år i elnätsavgift. Kristinehamn är tredje billigast i länet med en årsavgift på drygt 8 000 kronor. En orsak till den stora skillnaden är att det är olika elnätsbolag. Bolaget Ellevio är det största elnätsbloaget i kommunerna med de högre avgifterna, de har även de högsta avgifterna i landet.

Men likt de andra kommunerna har priserna ökat kraftigt i Kristinehamn. Under det senaste året har elnätsavgiften i Kristinehamn ökat med 35 procent vilket motsvarar över 2 000 kronor.

I många av de andra kommunerna har avgifterna ökat med fyra procent på ett år. Men under en sexårsperiod har priserna ökat med hela 28 procent i dessa kommuner, I Kristinehamn har det bara ökat med 14.

Lägst avgift har man i Arvika kommun. Där betalar man marginellt mindre än i Kristinehamn, 7902 kronor per år.

  • Frida Johansson