2016-10-11 08:25

2016-10-11 08:25

Fjärrvärmeavbrott på onsdag

ENERGI

Ett fjärrvärmeavbrott är planerat i delar av Kristinehamn under onsdagen.

Det kommer att påverka värme- och varmvattenförsörjningen i de berörda fastigheterna i innerstan och södra delarna av centrum, Drevsta, Malmen, Höje och Gustavsbergsområdet.

Värmevärden ska ha satt upp lappar vid alla berörda fastigheter samt kontaktat de större hyresvärdarna och företag.

Orsaken till avbrottet är ett större kulvertarbete för nyanslutning av nya kunder till fjärvärmenätet.

Det kommer att påverka värme- och varmvattenförsörjningen i de berörda fastigheterna i innerstan och södra delarna av centrum, Drevsta, Malmen, Höje och Gustavsbergsområdet.

Värmevärden ska ha satt upp lappar vid alla berörda fastigheter samt kontaktat de större hyresvärdarna och företag.

Orsaken till avbrottet är ett större kulvertarbete för nyanslutning av nya kunder till fjärvärmenätet.