2016-10-10 15:32

2016-10-10 15:32

Vann tvist om äggkläckningsmaskin

REKLAMATION: Kristinehamnare anmälde företag till ARN och fick rätt

En kristinehamnare har vunnit en tvist om en äggkläckningsmaskin.
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, anser att köpet ska hävas och pengarna betalas tillbaka.

ARN rekommenderar bolaget X Trading Sweden AB att genast återbetala 1 165 kronor till kristinehamnaren mot att han, på bolagets bekostnad, lämnar tillbaka äggkläckningsmaskinen.

Det var i december 2015 som kristinehamnare köpte en äggkläckningsmaskin för 1 005 kronor av företaget genom Tradera. När maskinen levererades visade det sig vara en kopia av originalprodukten som förekom i annonsen.

Mannen begärde omedelbart att få häva köpet eftersom bolaget varken skulle kunna reparera maskinen eller leverera rätt artikel.

Felaktig vara

X Trading Sweden AB har motsätt sig det kravet och menat att det framgick av annonsen vad det rörde sig om för äggkläckningsmaskin.

Men ARN ger kristinehamnaren rätt och anser att konsumentköplagen gäller. Det innebär att en vara är felaktig om den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat eller inte har de egenskaper som säljaren har hänvisat till.

Det är köparen som ska bevisa att det är fel på varan och det har kristinehamnaren i det här fallet gjort, enligt ARN.

Av bilderna som mannen lämnat till ARN framgår att den maskin som presenterats vid köpet på Tradera inte överensstämmer med den som levererats, att det är fråga om två olika maskiner. Kristinehamnaren har därmed rätt att häva köpet, anser ARN.

Beslut som fattas av myndigheten Allmänna reklamationsnämnden kan inte överklagas, men beslutet är inte bindande utan en rekommendation. Majoriteten av företagen som fälls följer emellertid besluten.

ARN rekommenderar bolaget X Trading Sweden AB att genast återbetala 1 165 kronor till kristinehamnaren mot att han, på bolagets bekostnad, lämnar tillbaka äggkläckningsmaskinen.

Det var i december 2015 som kristinehamnare köpte en äggkläckningsmaskin för 1 005 kronor av företaget genom Tradera. När maskinen levererades visade det sig vara en kopia av originalprodukten som förekom i annonsen.

Mannen begärde omedelbart att få häva köpet eftersom bolaget varken skulle kunna reparera maskinen eller leverera rätt artikel.

Felaktig vara

X Trading Sweden AB har motsätt sig det kravet och menat att det framgick av annonsen vad det rörde sig om för äggkläckningsmaskin.

Men ARN ger kristinehamnaren rätt och anser att konsumentköplagen gäller. Det innebär att en vara är felaktig om den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat eller inte har de egenskaper som säljaren har hänvisat till.

Det är köparen som ska bevisa att det är fel på varan och det har kristinehamnaren i det här fallet gjort, enligt ARN.

Av bilderna som mannen lämnat till ARN framgår att den maskin som presenterats vid köpet på Tradera inte överensstämmer med den som levererats, att det är fråga om två olika maskiner. Kristinehamnaren har därmed rätt att häva köpet, anser ARN.

Beslut som fattas av myndigheten Allmänna reklamationsnämnden kan inte överklagas, men beslutet är inte bindande utan en rekommendation. Majoriteten av företagen som fälls följer emellertid besluten.