2016-10-07 12:46

2016-10-07 12:46

Andra förutsättningar

ÄLGJAKT: Mycket information för jägare och markägare

På måndag startar älgjakten i merparten av Värmland. Men stor blir den inte och det är viktigt att inte skjuta fel älgar.

Det var lite av budskapet på den årliga informationen som älgförvaltningsområdet Vänern-Möckeln som i måndags kväll arrangerade i Björneborgs Folkets hus.

Älgförvaltningsområdet, som är ett av länsstyrelsen utsett samverkansorgan för jägare och markägare söder om E 18 mellan Skattkärr och Karlskoga, ska arbeta med balansgången mellan att ha en bra jaktbar älgstam och att hålla skadorna på skog och grödor på en rimlig nivå.

Aktivare länsstyrelse

Nu är det inget större problem inom området då bägge grupperna ser älgen som en resurs. Viltkött är ju det mest ekologiska köttet som finns.

Henrik Nyström från älgförvaltningsgruppen inledde med information om vad som behandlats vid ett möte mellan Länsstyrelsen och länets samtliga tio älgförvaltningsområden samt informerade om det lokala älgläget.

– Älgjakten i vårt område blir klart begränsad inom vårt område på grund av förekomsten av ett vargrevir i området, sade han bland annat.

Han informerade också om att länsstyrelsen har blivit mycket aktivare i sitt arbete för att stödja framtagning och att granska de planer som de lokala älgskötselområdena tar fram.

Halverats på fyra år

Jaktvårdskonsulent Johan Stedt, Svenska Jägareförbundet, informerade om hur älgstammen i Värmland har minskat. Avskjutningen i Värmland har halverats på 4 år och är nu nere på tidig 60-talsnivå.

I många områden är stammen mycket låg och medger en ytterst liten nivå på jakt. I det läget gäller det att koncentrera jakten på kalv och inte på stora produktiva djur. En stor del av problemet orsakas av den mycket stora vargstam som vi har i Värmland. En grupp vargar tar per år cirka 120 älgar. Inget område är förskonat.

Johan Stedt visade också upp den nya versionen av Viltdata för registrering av observerade djur samt inrapportering av skjutna djur.

Uppföljning av skador

Gunnar Botström, Skogsstyrelsen, presenterade metoderna för kontinuerlig uppföljning av fodertillgång och skogsskador, Älgbetesinventering, som används över hela landet.

Vikten av att föryngra med rätt trädslag på rätt mark för att få en bra skog är en nyckelfaktor. Föryngra med tall på magra mark, inte med gran. Nu är det ett gyllene tillfälle att föryngra med tall i Värmland när älgstammen är liten. Men det är inte säkert att plantering är rätt i alla lägen.

Sådd att föredra

I många fall är sådd klart bättre. Antingen genom att lämna fröträd och markbereda eller att sätta ett såddaggregat på markberedaren. Med sådd får vi en helt annan tallängd än med plantering. Då kan tallarna räcka både till timmerproduktion och till älgmat.

Anders Näsström har tills nu varit lokalt ansvarig hos polisen för arbetet med viltolyckor i trafiken. Han har övergått till andra uppgifter och presenterade vid mötet sin efterträdare Lowe Hulterström. Han presenterade statistik över viltolyckorna inom området.

Fler olyckor i år

Älgolyckorna har ökat i år vilket bland annat kan bero på förekomsten av rovdjur i området som driver iväg viltet men också på den torra sommaren som ökar sökområdet för att finna vatten. Olyckorna är mest frekventa på 26:an men även tåget tar en hel del djur.

Kvällen avslutades med att respektive älgskötselområde gav sin information inför den kommande älgjakten.

Det var lite av budskapet på den årliga informationen som älgförvaltningsområdet Vänern-Möckeln som i måndags kväll arrangerade i Björneborgs Folkets hus.

Älgförvaltningsområdet, som är ett av länsstyrelsen utsett samverkansorgan för jägare och markägare söder om E 18 mellan Skattkärr och Karlskoga, ska arbeta med balansgången mellan att ha en bra jaktbar älgstam och att hålla skadorna på skog och grödor på en rimlig nivå.

Aktivare länsstyrelse

Nu är det inget större problem inom området då bägge grupperna ser älgen som en resurs. Viltkött är ju det mest ekologiska köttet som finns.

Henrik Nyström från älgförvaltningsgruppen inledde med information om vad som behandlats vid ett möte mellan Länsstyrelsen och länets samtliga tio älgförvaltningsområden samt informerade om det lokala älgläget.

– Älgjakten i vårt område blir klart begränsad inom vårt område på grund av förekomsten av ett vargrevir i området, sade han bland annat.

Han informerade också om att länsstyrelsen har blivit mycket aktivare i sitt arbete för att stödja framtagning och att granska de planer som de lokala älgskötselområdena tar fram.

Halverats på fyra år

Jaktvårdskonsulent Johan Stedt, Svenska Jägareförbundet, informerade om hur älgstammen i Värmland har minskat. Avskjutningen i Värmland har halverats på 4 år och är nu nere på tidig 60-talsnivå.

I många områden är stammen mycket låg och medger en ytterst liten nivå på jakt. I det läget gäller det att koncentrera jakten på kalv och inte på stora produktiva djur. En stor del av problemet orsakas av den mycket stora vargstam som vi har i Värmland. En grupp vargar tar per år cirka 120 älgar. Inget område är förskonat.

Johan Stedt visade också upp den nya versionen av Viltdata för registrering av observerade djur samt inrapportering av skjutna djur.

Uppföljning av skador

Gunnar Botström, Skogsstyrelsen, presenterade metoderna för kontinuerlig uppföljning av fodertillgång och skogsskador, Älgbetesinventering, som används över hela landet.

Vikten av att föryngra med rätt trädslag på rätt mark för att få en bra skog är en nyckelfaktor. Föryngra med tall på magra mark, inte med gran. Nu är det ett gyllene tillfälle att föryngra med tall i Värmland när älgstammen är liten. Men det är inte säkert att plantering är rätt i alla lägen.

Sådd att föredra

I många fall är sådd klart bättre. Antingen genom att lämna fröträd och markbereda eller att sätta ett såddaggregat på markberedaren. Med sådd får vi en helt annan tallängd än med plantering. Då kan tallarna räcka både till timmerproduktion och till älgmat.

Anders Näsström har tills nu varit lokalt ansvarig hos polisen för arbetet med viltolyckor i trafiken. Han har övergått till andra uppgifter och presenterade vid mötet sin efterträdare Lowe Hulterström. Han presenterade statistik över viltolyckorna inom området.

Fler olyckor i år

Älgolyckorna har ökat i år vilket bland annat kan bero på förekomsten av rovdjur i området som driver iväg viltet men också på den torra sommaren som ökar sökområdet för att finna vatten. Olyckorna är mest frekventa på 26:an men även tåget tar en hel del djur.

Kvällen avslutades med att respektive älgskötselområde gav sin information inför den kommande älgjakten.

  • Henrik Nyström