2016-10-07 06:00

2016-10-07 08:07

Alla får inte äta på Uranus

LUNCHSERVERING: Olagligt att servera allmänheten

Missförstånd. Under veckan har det uppstått oklarheter om vilka som kan äta på Uranus. Nu står det klart att det endast är de med tillstånd som kan serveras.
– Vi kan inte och får inte servera allmänheten, säger Lars Nilsson (S), ordförande för socialnämnden.

Förra fredagen serverades den sista lunchen på Café Broäng. Många av matgästerna trodde att de skulle kunna äta på Uranus i fortsättningen. Men i veckan sattes information från kostchef och verksamhetschef upp på Uranus att så inte är fallet, något som varken socialchef eller nämndordförande verkade ha koll på.

– Min uppfattning var att alla pensionärer som åt på Broängen hänvisades till Uranus. På Broängen fick vem som helst äta, säger socialnämndens ordförande Lars Nilsson.

– Jag levde i villfarelsen att Uranus restaurang hade ungefär samma utgångspunkt som Broängens restaurang, skriver socialchef Eva Lotta Lindskog i ett mejl.

Anledningen till att Uranus inte kan servera allmänheten är att kommunen enligt kommunallagen inte får driva näringsverksamhet med vinstsyfte. Därför får endast de med tillstånd från socialförvaltningen äta på Uranus. Det innefattar i huvudsak de som bor på Uranus, men även de som har seniorboende på Broängen är numera välkomna dit.

Tolkats fel

Att det har blivit ett missförstånd förklarar man med att informationen till de boende på Broängen hade råkat nå för många och sedan tolkats fel.

– Vem som har spridit det vet jag inte, men nu när jag har pratat med folk så står det klart vilka som får äta där. Det är de som bor där eller på Broängen, de får även ha anhöriga som gäster, säger Lars Nilsson.

Lars Nilsson berättar att kommunen inte kommer att kunna erbjuda en lösning för en billigare lunch för pensionärer.

– Vi som kommun har inte rätt att gå in och subventionera pensionärsluncher till någon specifik lunchrestaurang, då snedvrider vi konkurrensen totalt, säger han.

Brutit mot lagen

Att man tidigare har gett bidrag till Café Broäng har därmed inte varit i linje med lagen, berättar Lars Nilsson.

– Caféet har varit helt fristående. Att de har fått bidrag per portion från kommunen, det har funnit med i ett gammalt avtal. Det är inte ens lagligt att gynna en enskild på det viset.

Under veckan är det många pensionärer som har gått till Uranus för att äta. Där har de mötts av skyltar som informerar att allmänheten inte får äta i matsalen. Men eftersom det har rått många oklarheter var det flera som trotsade skyltarna. Personalen har valt att släppa in de som kommer utifrån i mån av plats.

– Det stod att de inte serverar allmänheten. Men jag är inte allmänhet sa jag, jag är pensionär, säger Margot Carlstedt som ätit på Broängen innan.

– Om man ska följa lagen så ska ju ingen utom de som har beslut få äta här. Men vi har inte stoppat någon, det har vi inte mage att göra. Så länge det finns plats så har vi släppt in dem, säger Anders Helldin, kökschef.

– I framtiden kan det inte se ut så. Men än så länge är det svårt att hålla koll på vilka som har tillstånd från socialförvaltningen eller inte. Det är något som vi jobbar på, säger Lars Nilsson.

Nu när det är fastställt att allmänheten inte kan äta på Uranus hänvisar kommunen till övriga lunchrestauranger.

Förra fredagen serverades den sista lunchen på Café Broäng. Många av matgästerna trodde att de skulle kunna äta på Uranus i fortsättningen. Men i veckan sattes information från kostchef och verksamhetschef upp på Uranus att så inte är fallet, något som varken socialchef eller nämndordförande verkade ha koll på.

– Min uppfattning var att alla pensionärer som åt på Broängen hänvisades till Uranus. På Broängen fick vem som helst äta, säger socialnämndens ordförande Lars Nilsson.

– Jag levde i villfarelsen att Uranus restaurang hade ungefär samma utgångspunkt som Broängens restaurang, skriver socialchef Eva Lotta Lindskog i ett mejl.

Anledningen till att Uranus inte kan servera allmänheten är att kommunen enligt kommunallagen inte får driva näringsverksamhet med vinstsyfte. Därför får endast de med tillstånd från socialförvaltningen äta på Uranus. Det innefattar i huvudsak de som bor på Uranus, men även de som har seniorboende på Broängen är numera välkomna dit.

Tolkats fel

Att det har blivit ett missförstånd förklarar man med att informationen till de boende på Broängen hade råkat nå för många och sedan tolkats fel.

– Vem som har spridit det vet jag inte, men nu när jag har pratat med folk så står det klart vilka som får äta där. Det är de som bor där eller på Broängen, de får även ha anhöriga som gäster, säger Lars Nilsson.

Lars Nilsson berättar att kommunen inte kommer att kunna erbjuda en lösning för en billigare lunch för pensionärer.

– Vi som kommun har inte rätt att gå in och subventionera pensionärsluncher till någon specifik lunchrestaurang, då snedvrider vi konkurrensen totalt, säger han.

Brutit mot lagen

Att man tidigare har gett bidrag till Café Broäng har därmed inte varit i linje med lagen, berättar Lars Nilsson.

– Caféet har varit helt fristående. Att de har fått bidrag per portion från kommunen, det har funnit med i ett gammalt avtal. Det är inte ens lagligt att gynna en enskild på det viset.

Under veckan är det många pensionärer som har gått till Uranus för att äta. Där har de mötts av skyltar som informerar att allmänheten inte får äta i matsalen. Men eftersom det har rått många oklarheter var det flera som trotsade skyltarna. Personalen har valt att släppa in de som kommer utifrån i mån av plats.

– Det stod att de inte serverar allmänheten. Men jag är inte allmänhet sa jag, jag är pensionär, säger Margot Carlstedt som ätit på Broängen innan.

– Om man ska följa lagen så ska ju ingen utom de som har beslut få äta här. Men vi har inte stoppat någon, det har vi inte mage att göra. Så länge det finns plats så har vi släppt in dem, säger Anders Helldin, kökschef.

– I framtiden kan det inte se ut så. Men än så länge är det svårt att hålla koll på vilka som har tillstånd från socialförvaltningen eller inte. Det är något som vi jobbar på, säger Lars Nilsson.

Nu när det är fastställt att allmänheten inte kan äta på Uranus hänvisar kommunen till övriga lunchrestauranger.

  • Frida Johansson