2016-10-06 16:13

2016-10-06 16:13

Ny bok om Kristinehamns natur

BOKSLÄPP

I mars 1934 bildades Sällskapet för naturskydd. Sedan dess har föreningen med ungefär 10 års mellanrum gett ut en bok om naturen i Kristinehamns kommun. I dag är det dags för den åttonde utgåvan som heter Kristinehamnsnatur: Sällskapet för Naturskydd Kristinehamn 2016.

15 författare har bidragit med intryck och fakta om Kristinehamns natur eller om personer som betytt något speciellt på det lokala planet.

Även den här boken visar samma tecknade svanar som de tidigare utgåvorna varit prydda med, men nu har de fått flytta in några sidor för att i stället ge plats åt ett omslagsfoto på knölsvanar taget av Bengt Brunsell.

Ulf T Carlsson svarar för en tillbakablick över grundarna av Sällskapet för Naturskydd. Kanske är Evert Nyqvist den mest namnkunnige av de åtta. Hans butik, Häggs herrekipering, fungerade som en slag sambandscentral för naturintresserade. Mats Holmstrand hade förmånen att få en intervju med Evert Nyqvist år 1977 och den finns med i den nya boken.

Christina Brunsell reflekterar över sina fjorton år som sällskapets ordförande. Det var intresset för svamp som öppnade vägen till den posten.

Boken innehåller flera avsnitt med fördjupande specialintresse. Den som vill veta mer om Kristinehamnstraktens geologi har mycket att hämta i Tobias Wiberg Steens uttömmande artikel.

Även Bengt Brunsells bidrag ”Vänerns stränder och skär växer igen” erbjuder mer än vad titeln antyder. Han har gjort en gedigen genomgång om Vänerns vattenstånd förr och nu. Där ingår även en redogörelse över vad som hände år 2000-2001 när vattennivån steg och många ställen - även Kristinehamn - drabbades av översvämningar.

Den ornitologiskt intresserade har mycket att hämta i Ulf T Carlssons ”Häckfågelfauna i Kristinehamns tätort 2015 - arter och antal” och trädintresserade får veta mer om Kristinehamns träd när Lars Nilsson skriver om både Yggdrasil och Hagabjörken.

Lite mer personlig reflektion finns i Rune Blidhs redogörelse över en vandring längs Järnleden och Eddie Perssons funderingar över livsmiljön eller Bengt Olsons möte med en bivråk.

Nuläget för Kristinehamns natur är fint redovisat inom många områden, även tillbakablickarna är intressanta som Lena Funckes artikel om sin släkting, målaren och konservatorn Henning Gillström.

Mycket kan läggas i begreppet natur och författarna har lyckats att få en bredd i materialet, allt från personliga tankar till rena hårddata.

Ulf T Carlsson är redaktör för boken som är utgiven på Bokförlaget Norlén & Slottner.

I morgon, lördag släpps den i bokhandeln och på måndag arrangeras en träff där Sällskapet för naturskydds medlemmar visar bilder och berättar om Kristinehamns natur ur olika personliga perspektiv. Platsen är bibliotekets hörsal.

15 författare har bidragit med intryck och fakta om Kristinehamns natur eller om personer som betytt något speciellt på det lokala planet.

Även den här boken visar samma tecknade svanar som de tidigare utgåvorna varit prydda med, men nu har de fått flytta in några sidor för att i stället ge plats åt ett omslagsfoto på knölsvanar taget av Bengt Brunsell.

Ulf T Carlsson svarar för en tillbakablick över grundarna av Sällskapet för Naturskydd. Kanske är Evert Nyqvist den mest namnkunnige av de åtta. Hans butik, Häggs herrekipering, fungerade som en slag sambandscentral för naturintresserade. Mats Holmstrand hade förmånen att få en intervju med Evert Nyqvist år 1977 och den finns med i den nya boken.

Christina Brunsell reflekterar över sina fjorton år som sällskapets ordförande. Det var intresset för svamp som öppnade vägen till den posten.

Boken innehåller flera avsnitt med fördjupande specialintresse. Den som vill veta mer om Kristinehamnstraktens geologi har mycket att hämta i Tobias Wiberg Steens uttömmande artikel.

Även Bengt Brunsells bidrag ”Vänerns stränder och skär växer igen” erbjuder mer än vad titeln antyder. Han har gjort en gedigen genomgång om Vänerns vattenstånd förr och nu. Där ingår även en redogörelse över vad som hände år 2000-2001 när vattennivån steg och många ställen - även Kristinehamn - drabbades av översvämningar.

Den ornitologiskt intresserade har mycket att hämta i Ulf T Carlssons ”Häckfågelfauna i Kristinehamns tätort 2015 - arter och antal” och trädintresserade får veta mer om Kristinehamns träd när Lars Nilsson skriver om både Yggdrasil och Hagabjörken.

Lite mer personlig reflektion finns i Rune Blidhs redogörelse över en vandring längs Järnleden och Eddie Perssons funderingar över livsmiljön eller Bengt Olsons möte med en bivråk.

Nuläget för Kristinehamns natur är fint redovisat inom många områden, även tillbakablickarna är intressanta som Lena Funckes artikel om sin släkting, målaren och konservatorn Henning Gillström.

Mycket kan läggas i begreppet natur och författarna har lyckats att få en bredd i materialet, allt från personliga tankar till rena hårddata.

Ulf T Carlsson är redaktör för boken som är utgiven på Bokförlaget Norlén & Slottner.

I morgon, lördag släpps den i bokhandeln och på måndag arrangeras en träff där Sällskapet för naturskydds medlemmar visar bilder och berättar om Kristinehamns natur ur olika personliga perspektiv. Platsen är bibliotekets hörsal.