2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

Första spadtaget för nybygget på Södermalmsskolan

KRISTINEHAMN: Ny mellanstadiedel på drygt 2 500 kvadratmeter

Nu har om- och nybyggnationen vid Södermalmsskolan startat. I första etappen byggs ett helt nytt mellanstadium på cirka 2 500 kvadratmeter. Därefter väntar ombyggnad av skolans paviljonger.

Flera hundra skolelever har kommit ut från skolan för att vara med när det första spadtaget tas. Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) håller tal och förklarar att läget har ändrats avsevärt sedan skollokalsutredningen klubbades 2011.

– Då trodde vi att antalet elever skulle minska, men det har tvärt om blivit en ökning med 300 elever. Det tycker vi är jättekul, säger Bjarne Olsson.

Han är glad över att arbetet med att bygga ut skolan nu startar.

– För mig som politiker är det viktigt att ni elever har en skola som är anpassad efter 2000-talets behov.

Tillgänglighetsanpassas

Södermalmsskolan ska byggas ut för att få plats med cirka 800 elever, från förskoleklass upp till årskurs nio. Nybyggena på skolan görs först. Det kommer att bli en 2 500 kvadratmeter ny skolbyggnad som byggs i vinkel mot parkområdet. Tanken är att det ska bli skolans mellanstadium. Även matsalen ska byggas till för att få plats med fler elever.

– Det som har förändrats sedan beslutet om skollokalsutredningen togs är att vi kommer att behålla paviljongerna. De ska renoveras och tillgänglighetsanpassas med hiss, berättar Dan Thörewik som är projektansvarig för skollokalsprojektet.

En hiss kommer att byggas på den mittersta byggnaden och de tre paviljongerna ska även byggas samman för att man enkelt ska kunna ta sig mellan husen.

Säkrare skolvägar

– Vi tar också ett grepp kring trafiksituationen vid skolan och där har vi haft en kommunikation med de kringboende, säger Dan Thörewik.

Det innebär bland annat att den delen av Södermalmsgatan som gränsar till skolområdet enbart kommer att tillåta biltrafik till de fastigheter som ligger längs vägen. Vid lågstadiedelen kommer det att bli en avlämningsficka längs Irisdalsgatan och avlämning kommer även att kunna ske längs med Södra Ringvägen.

Vad gäller tidsplanen så ska nybyggena vara klara hösten 2017. Hela skolan ska vara färdig att tas i bruk inför starten av vårterminen 2019. Då avvecklas också modulerna på fotbollsplanen, där eleverna från tidigare Jakobsbergskolan nu går.

Flera hundra skolelever har kommit ut från skolan för att vara med när det första spadtaget tas. Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) håller tal och förklarar att läget har ändrats avsevärt sedan skollokalsutredningen klubbades 2011.

– Då trodde vi att antalet elever skulle minska, men det har tvärt om blivit en ökning med 300 elever. Det tycker vi är jättekul, säger Bjarne Olsson.

Han är glad över att arbetet med att bygga ut skolan nu startar.

– För mig som politiker är det viktigt att ni elever har en skola som är anpassad efter 2000-talets behov.

Tillgänglighetsanpassas

Södermalmsskolan ska byggas ut för att få plats med cirka 800 elever, från förskoleklass upp till årskurs nio. Nybyggena på skolan görs först. Det kommer att bli en 2 500 kvadratmeter ny skolbyggnad som byggs i vinkel mot parkområdet. Tanken är att det ska bli skolans mellanstadium. Även matsalen ska byggas till för att få plats med fler elever.

– Det som har förändrats sedan beslutet om skollokalsutredningen togs är att vi kommer att behålla paviljongerna. De ska renoveras och tillgänglighetsanpassas med hiss, berättar Dan Thörewik som är projektansvarig för skollokalsprojektet.

En hiss kommer att byggas på den mittersta byggnaden och de tre paviljongerna ska även byggas samman för att man enkelt ska kunna ta sig mellan husen.

Säkrare skolvägar

– Vi tar också ett grepp kring trafiksituationen vid skolan och där har vi haft en kommunikation med de kringboende, säger Dan Thörewik.

Det innebär bland annat att den delen av Södermalmsgatan som gränsar till skolområdet enbart kommer att tillåta biltrafik till de fastigheter som ligger längs vägen. Vid lågstadiedelen kommer det att bli en avlämningsficka längs Irisdalsgatan och avlämning kommer även att kunna ske längs med Södra Ringvägen.

Vad gäller tidsplanen så ska nybyggena vara klara hösten 2017. Hela skolan ska vara färdig att tas i bruk inför starten av vårterminen 2019. Då avvecklas också modulerna på fotbollsplanen, där eleverna från tidigare Jakobsbergskolan nu går.