2016-10-04 16:18

2016-10-04 16:18

Stor nedgång av asylsökande

KOMMUNSTYRELSEN

Hittills i år har drygt 22 000 personer sökt asyl i landet. Det är mindre än en tredjedel jämfört med samma tid förra året.

Integrationsenheten på Kristinehamns kommun har ändå fullt upp med arbete. Enligt enhetschef Karin Eriksson ligger den största utmaningen i att finna bostäder åt dem som lämnar asylboenden och behöver eget boende.

Lägenheterna räcker inte till med trångboddhet som följd.

Integrationsenheten på Kristinehamns kommun har ändå fullt upp med arbete. Enligt enhetschef Karin Eriksson ligger den största utmaningen i att finna bostäder åt dem som lämnar asylboenden och behöver eget boende.

Lägenheterna räcker inte till med trångboddhet som följd.