2016-10-04 16:19

2016-10-04 16:19

Saknar utredningssvar om hembygdsgården

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Torehammar (L) efterlyste under tisdagens möte svar kring den utredning som har initierats kring hembygdsgården.

Utredningen ska klargöra vem som äger vad och hur ansvarsfördelningen ser ut. Hembygdsföreningen lever med en ansträngd ekonomi och taket på Norrgården måste åtgärdas snarast möjligt.

Både kommunchefen och ekonomichefen är involverade i arbetet, men ärendet tycks ha hamnat mellan stolarna. Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) höll med Ulf Torehammar om att det dragit ut onödigt mycket på tiden. Han ville därför att arbetet skyndas på så att en redovisning kan ske innan årets slut.

Kommunchefen lovade att ta tag i ärendet.

Utredningen ska klargöra vem som äger vad och hur ansvarsfördelningen ser ut. Hembygdsföreningen lever med en ansträngd ekonomi och taket på Norrgården måste åtgärdas snarast möjligt.

Både kommunchefen och ekonomichefen är involverade i arbetet, men ärendet tycks ha hamnat mellan stolarna. Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) höll med Ulf Torehammar om att det dragit ut onödigt mycket på tiden. Han ville därför att arbetet skyndas på så att en redovisning kan ske innan årets slut.

Kommunchefen lovade att ta tag i ärendet.