2016-10-03 15:00

2016-10-03 15:00

Grophall får gymnaster att jubla av glädje

KGS: Ännu ett lyckat läger i Katrineholm

Kristinehamns gymnastiksällskap är hemma efter ett inspirerande läger i Katrineholms grophall.
– Lägret gav precis som tidigare gånger gymnasterna väldigt mycket och nästintill alla lärde sig något nytt under dagen, säger ledaren Lina Mullback.

Varje termin bjuder KGS sina tävlingstrupper på en heldags träning i Katrineholms grophall, där gymnasterna får testa nya övningar samt förbättra gamla på ett säkert sätt med bra landningar i mjuka gropar.

– De får även möjlighet att använda andra redskap än vad vi har hemma, exempelvis trampoliner och fasttrack, vilket är en lång rektangulär studsmatta, säger Lina Mullback.

Viktigt

Höstterminens läger samlade 70 gymnaster och tio ledare och det tränades från tio på morgonen till fem på eftermiddagen.

Lina Mullback säger att en grophall ger mycket större möjligheter till träning och utveckling än de hallar som KGS har sin verksamhet i idag.

– Jag anser därför att groplägret är väldigt viktigt för gymnasterna, speciellt de lite äldre, då de lättare vågar testa nya övningar eftersom säkerheten är större vilket gör att de får känna att de utvecklas.

Lina Mullback säger att lägret också oftast leder till att motivationen hos gymnasterna ökar vilket är viktigt för att få dem att stanna kvar och träna gymnastik så länge som möjligt.

– Nästa gång tävlingstrupperna åker i väg till Katrineholm igen blir i mars nästa år, säger Lina Mullback.

Egen hall är målet

KGS arbetar för att få en egen grophall. Sällskapet skulle då oftare kunna anordna gemensamma läger för sina gymnaster och samtidigt också kunna erbjuda parkouren, gympa kidz-grupperna samt andra föreningar liknande möjligheter.

Varje termin bjuder KGS sina tävlingstrupper på en heldags träning i Katrineholms grophall, där gymnasterna får testa nya övningar samt förbättra gamla på ett säkert sätt med bra landningar i mjuka gropar.

– De får även möjlighet att använda andra redskap än vad vi har hemma, exempelvis trampoliner och fasttrack, vilket är en lång rektangulär studsmatta, säger Lina Mullback.

Viktigt

Höstterminens läger samlade 70 gymnaster och tio ledare och det tränades från tio på morgonen till fem på eftermiddagen.

Lina Mullback säger att en grophall ger mycket större möjligheter till träning och utveckling än de hallar som KGS har sin verksamhet i idag.

– Jag anser därför att groplägret är väldigt viktigt för gymnasterna, speciellt de lite äldre, då de lättare vågar testa nya övningar eftersom säkerheten är större vilket gör att de får känna att de utvecklas.

Lina Mullback säger att lägret också oftast leder till att motivationen hos gymnasterna ökar vilket är viktigt för att få dem att stanna kvar och träna gymnastik så länge som möjligt.

– Nästa gång tävlingstrupperna åker i väg till Katrineholm igen blir i mars nästa år, säger Lina Mullback.

Egen hall är målet

KGS arbetar för att få en egen grophall. Sällskapet skulle då oftare kunna anordna gemensamma läger för sina gymnaster och samtidigt också kunna erbjuda parkouren, gympa kidz-grupperna samt andra föreningar liknande möjligheter.