2016-10-03 16:43

2016-10-03 16:43

"Förändringsarbetet kommer ta tid"

LÄRARFÖRBUNDET: Kristinehamns kommunala skolor tappar position i Sverige

Varje år utser Lärarbundet Sveriges bästa skolkommuner. Till grund för rankningen ligger kriterier som anses vara viktiga för att skolan ska lyckas nå utbildningsmålen. Av Sveriges 290 kommuner hamnar Kristinehamn först på plats 170.
– Det pågår ett förändringsarbete inom kommunen för att skapa en uthållig skola för framtiden, berättar, skolchef Fredric Norlin.

Sett till hela landet tappar Värmlands län placeringar jämfört med förra året. 2015 hade länet sex kommuner bland de 100 bästa kommunerna. I år är det fyra kommuner, Hammarö, Karlstad, Årjäng och Forshaga.

Saknar helheten

Lärarförbundet är ett eget fackförbund som inte representerar övrig personal vid skolförvaltningen. Fredric Norlin menar att rapportern i vissa fall inte överensstämmer med verkligheten.

– Rankningen visar att bland Lärarförbundets medlemmar har ohälsan ökat. Ser vi på personalen i sin helhet har den sjunkit från 3,62 procent till 3,06. Skolförvaltningen har låga siffror i jämförelse med kommunen i helhet.

Skolchefen gör inte hemlighet av att lärarna utsattes för stora psykosociala påfrestningar under förra året i samband med det extremt stora antalet flyktingbarn som placerades i skolans verksamhet.

– Det kan vara så att vi inte ännu sett effekterna av den insatsen i sjukskrivningstalen.

Stämmer det att lärarnas löner har tappat i konkurrens kraft?

– Lärarkåren har fått ett lönetillägg på 3 procent. Övriga i förvaltningen fick 2,5 procent.

Minskade kunskaper

Enligt Skolverkets statistik minskar antalet elever som lämnar årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen.

Vilka åtgärder gör kommunen för att eleverna ska bli godkända?

– Politiken bestämde för två år sedan att skolans organisation skulle förändras. Målet var att skapa en bättre uppföljning av elevernas kunskaper under deras tid i grundskolan. En annan satsning är att förbättra elevhälsan. Mår eleverna inte bra kan de inte ta till sig innehållet i lektionerna.

När kommer medborgarna se förbättrade resultatet i Skolverkets statistik?

– Det här är inget arbete som genomförs från en dag till en annan. Det viktigaste på kort sikt är att skapa balans mellan kvalité, budget och en stabil hälsa bland elever och lärare.

Sett till hela landet tappar Värmlands län placeringar jämfört med förra året. 2015 hade länet sex kommuner bland de 100 bästa kommunerna. I år är det fyra kommuner, Hammarö, Karlstad, Årjäng och Forshaga.

Saknar helheten

Lärarförbundet är ett eget fackförbund som inte representerar övrig personal vid skolförvaltningen. Fredric Norlin menar att rapportern i vissa fall inte överensstämmer med verkligheten.

– Rankningen visar att bland Lärarförbundets medlemmar har ohälsan ökat. Ser vi på personalen i sin helhet har den sjunkit från 3,62 procent till 3,06. Skolförvaltningen har låga siffror i jämförelse med kommunen i helhet.

Skolchefen gör inte hemlighet av att lärarna utsattes för stora psykosociala påfrestningar under förra året i samband med det extremt stora antalet flyktingbarn som placerades i skolans verksamhet.

– Det kan vara så att vi inte ännu sett effekterna av den insatsen i sjukskrivningstalen.

Stämmer det att lärarnas löner har tappat i konkurrens kraft?

– Lärarkåren har fått ett lönetillägg på 3 procent. Övriga i förvaltningen fick 2,5 procent.

Minskade kunskaper

Enligt Skolverkets statistik minskar antalet elever som lämnar årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen.

Vilka åtgärder gör kommunen för att eleverna ska bli godkända?

– Politiken bestämde för två år sedan att skolans organisation skulle förändras. Målet var att skapa en bättre uppföljning av elevernas kunskaper under deras tid i grundskolan. En annan satsning är att förbättra elevhälsan. Mår eleverna inte bra kan de inte ta till sig innehållet i lektionerna.

När kommer medborgarna se förbättrade resultatet i Skolverkets statistik?

– Det här är inget arbete som genomförs från en dag till en annan. Det viktigaste på kort sikt är att skapa balans mellan kvalité, budget och en stabil hälsa bland elever och lärare.

  • Henrik Beck Friis

Bästa skolkommuner 2016

Riket Kommun (placering 2015) Poäng

1 Velinge (1) 662

4 Hammarö (5) 1100

43 Karlstad (69) 1577

137 Gullspång (215) 2102

149 Degerfors (129) 2148

160 Örebro (98) 2201

170 Kristinehamn (148) 2269

204 Karlskoga (234) 2420

290 Ljusnarsberg (287) 3519

Källa: Lärarförbundet