2016-09-30 17:05

2016-09-30 17:05

Kommunen har inlett året starkt

EKONOMI: Högre överskott än väntat

Kommunens delårsrapport för årets första sex månader visar på ett överskott på 114,9 miljoner kronor jämför med föregående år på 26 miljoner kronor.

Det höga resultatet kan förklaras främst av de 64 miljoner kronor kommunen fick vid årsskiftet till följd av det stora flyktingmottagandet.

Prognosen för 2016 ser ut att landa på ett resultat på drygt 30 miljoner kronor, jämfört med 2015 då resultatet slutade på 33,7 miljoner kronor. Kommunen har budgeterad med ett resultat på 18,8 miljoner kronor, vilket betyder att det cirka 12 miljoner kronor bättre än väntat. I helårsprognosen är det även inräknat inlösen av pensioner på 20 miljoner kronor och det innebär att samtliga finansiella mål kan uppfyllas.

Övriga orsaker till att det förväntas bli ett överskott är något högre skatteintäkter än förväntat, reavinster och inte minst nämnderna som förväntas lämna ett överskott.

Det höga resultatet kan förklaras främst av de 64 miljoner kronor kommunen fick vid årsskiftet till följd av det stora flyktingmottagandet.

Prognosen för 2016 ser ut att landa på ett resultat på drygt 30 miljoner kronor, jämfört med 2015 då resultatet slutade på 33,7 miljoner kronor. Kommunen har budgeterad med ett resultat på 18,8 miljoner kronor, vilket betyder att det cirka 12 miljoner kronor bättre än väntat. I helårsprognosen är det även inräknat inlösen av pensioner på 20 miljoner kronor och det innebär att samtliga finansiella mål kan uppfyllas.

Övriga orsaker till att det förväntas bli ett överskott är något högre skatteintäkter än förväntat, reavinster och inte minst nämnderna som förväntas lämna ett överskott.