2016-09-29 08:39

2016-09-29 08:39

Nu utreds säkerheten kring modeflugan hoverboard

LARM: 15 bränder enbart i augusti

Myndigheter i både Europa och USA har stoppat försäljning av hoverboards på grund av brister i elsäkerheten. Efter minst 15 bränder under augusti utreder nu tre svenska myndigheter hur det ser ut i Sverige.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som för statistik över bränder och olyckor. Enligt MSB finns 15 konstaterade bränder enbart i augusti, men man befarar att det finns ett mörkertal som döljer ännu fler tillbud som inte har anmälts till myndigheterna.

De flesta bränder har uppstått i samband med laddning. Av den anledningen uppmanar MSB att man inte ska lämna sin hoverboard utan uppsikt då den laddas samt att man följer de laddningsinstruktioner som finns. Börjar den brinna finns det som vid alla bränder en spridningsrisk. Tre personer ska ha skadats i bränder som har orsakats av hoverboards.

Men det är inte bara då den laddas som faran finns där, bränder har också uppstått under användning.

Klassad som maskin

En hoverboard definieras lagmässigt som en maskin i Sverige, vilket gör att det är Arbetsmiljöverket som står som ansvarig för att utreda säkerheten. Expertisen när det gäller elsäkerhet finns på Elsäkerhetsverket som bistår Arbetsmiljöverket i utredningsarbetet. Ett par hoverboards, som har stoppats i tullen, har skickats till testlabb. Från Elsäkerhetsverkets sida räknar man med att få provsvaren inom ett par veckor.

Elsäkerhetsverket skickar också med några tips att tänka på när man köper en hoverboard:

Kolla om den är CE-märkt, vilken tillverkare det är och vilken typbeteckning den har. Dessutom ska den levereras med svensk bruksanvisning om den köps i Sverige.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som för statistik över bränder och olyckor. Enligt MSB finns 15 konstaterade bränder enbart i augusti, men man befarar att det finns ett mörkertal som döljer ännu fler tillbud som inte har anmälts till myndigheterna.

De flesta bränder har uppstått i samband med laddning. Av den anledningen uppmanar MSB att man inte ska lämna sin hoverboard utan uppsikt då den laddas samt att man följer de laddningsinstruktioner som finns. Börjar den brinna finns det som vid alla bränder en spridningsrisk. Tre personer ska ha skadats i bränder som har orsakats av hoverboards.

Men det är inte bara då den laddas som faran finns där, bränder har också uppstått under användning.

Klassad som maskin

En hoverboard definieras lagmässigt som en maskin i Sverige, vilket gör att det är Arbetsmiljöverket som står som ansvarig för att utreda säkerheten. Expertisen när det gäller elsäkerhet finns på Elsäkerhetsverket som bistår Arbetsmiljöverket i utredningsarbetet. Ett par hoverboards, som har stoppats i tullen, har skickats till testlabb. Från Elsäkerhetsverkets sida räknar man med att få provsvaren inom ett par veckor.

Elsäkerhetsverket skickar också med några tips att tänka på när man köper en hoverboard:

Kolla om den är CE-märkt, vilken tillverkare det är och vilken typbeteckning den har. Dessutom ska den levereras med svensk bruksanvisning om den köps i Sverige.