2016-09-29 17:54

2016-09-29 17:54

Invånarna nöjda med avfallshantering

UNDERSÖKNING: "Kritik på teknik"

Nio av tio invånare i Kristinehamns kommun är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar. Invånarna är däremot inte lika nöjda med standarden på gator och vägar. Det visar undersökningen ”Kritik på teknik”.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har för nionde gången sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att vara med i undersökningen ”Kritik på teknik”, som handlar om hur medborgarna uppfattar den kommunala tekniken. Enkäten berör allt från skötsel av gator och parker till vatten och avlopp samt hur hanteringen av hushållsavfall fungerar. I Kristinehamns kommun har undersökningen skickats ut till 500 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 18-74 år. Av dessa har 49 procent svarat, totalt 245 personer.

– Undersökningen hjälper oss att ta reda på om vi lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer och är ett stöd för oss i prioriteringen av resurser, säger Andreas Rudsvik, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, i en kommentar på kommunens hemsida.

Vatten och avlopp

Bäst resultat får kommunen inom området avfallshantering samt vatten och avlopp. Nio av tio invånare är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar och med kommunens återvinningscentral. Dock har synpunkter framförts om att öppettiderna på återvinningscentralen inte är tillräckliga. Undersökningen visar också att kristinehamnarna är nöjda med vattenkvaliteten på det kommunala vattnet.

Sju av tio invånare tycker att skötseln av parker fungerar ganska eller mycket bra. Däremot tycker endast fyra av tio personer att lekplatserna sköts lika bra.

Sämst resultat har kommunen fått inom området gator och vägar. Bara tre av tio invånare anser att standarden på gator och vägar är ganska eller mycket bra.

– Vi är medvetna om att standarden på våra gator och vägar är dålig och det kommer att krävas rejäla långsiktiga satsningar för att kunna höja standarden. Idag finns inga extra riktade medel för att komma till rätta med den underhållsskuld vi har, men vi hoppas att det kommer att prioriteras i kommande budget, kommenterar Andreas Rudsvik.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har för nionde gången sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att vara med i undersökningen ”Kritik på teknik”, som handlar om hur medborgarna uppfattar den kommunala tekniken. Enkäten berör allt från skötsel av gator och parker till vatten och avlopp samt hur hanteringen av hushållsavfall fungerar. I Kristinehamns kommun har undersökningen skickats ut till 500 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 18-74 år. Av dessa har 49 procent svarat, totalt 245 personer.

– Undersökningen hjälper oss att ta reda på om vi lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer och är ett stöd för oss i prioriteringen av resurser, säger Andreas Rudsvik, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, i en kommentar på kommunens hemsida.

Vatten och avlopp

Bäst resultat får kommunen inom området avfallshantering samt vatten och avlopp. Nio av tio invånare är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar och med kommunens återvinningscentral. Dock har synpunkter framförts om att öppettiderna på återvinningscentralen inte är tillräckliga. Undersökningen visar också att kristinehamnarna är nöjda med vattenkvaliteten på det kommunala vattnet.

Sju av tio invånare tycker att skötseln av parker fungerar ganska eller mycket bra. Däremot tycker endast fyra av tio personer att lekplatserna sköts lika bra.

Sämst resultat har kommunen fått inom området gator och vägar. Bara tre av tio invånare anser att standarden på gator och vägar är ganska eller mycket bra.

– Vi är medvetna om att standarden på våra gator och vägar är dålig och det kommer att krävas rejäla långsiktiga satsningar för att kunna höja standarden. Idag finns inga extra riktade medel för att komma till rätta med den underhållsskuld vi har, men vi hoppas att det kommer att prioriteras i kommande budget, kommenterar Andreas Rudsvik.