2016-09-27 14:54

2016-09-27 14:54

Vill se ett tydligare system för avgifter

NÄRINGSLIV: "Många avgifter slår hårt mot mindre företag"

Mosa Reza brukar alltid svara på de enkäter han får om hur det är att vara företagare i Kristinehamn. Nu börjar han tröttna på det eftersom han inte känner att han får något gehör för sina åsikter.

– Jag tycker att de som fattar besluten skulle komma hit och lyssna av med mig hur vardagen är för en småföretagare, säger Mosa Reza.

Han driver Oden Pizzeria & Grill, som förutom serveringen även omfattar en närbutik, sedan 24 år. Under de åren har byråkratin ökat och med dem antalet avgifter som han ska betala.

– Det är riksdagen som har sagt att kommunerna ska kunna ta ut fler avgifter och det har kommunerna tagit till sig, säger Mosa Reza.

Han betalar fyra olika avgifter till kommunen. Det är avgifter för försäljning av tobak, folköl, tillsyn av alkoholservering samt miljö- och hälsotillsyn. Totalt rör det sig om kostnader på drygt 17 000 kronor per år i fasta avgifter.

– Men avgiften för öl- och vinservering kan variera beroende på hur mycket jag säljer. Blir det mer försäljning går avgiften upp, säger Mosa Reza.

Han tycker det låter konstigt att det ska kosta mer om han har bra försäljning:

– Det är som om att kommunen vill sko sig på att det går bra för mig.

När det gäller avgifter för försäljning av tobak och folköl är taxan den samma för alla. Vilket Mosa Reza kan tycka rimmar illa med den differentierade avgiften för serveringstillstånd.

– Jag tror att de stora butikerna säljer mycket fler cigaretter än vad jag gör, ändå betalar vi lika, säger han.

En annan sak han har reagerat över är avgiften för efterkontroll inom miljö- och hälsoskydd. I år fick han en efterkontroll och för det ska han betala ytterligare 2 200 kronor.

– Kommunen tar 1 100 kronor i timmen för det arbetet. De var här en timme. Sedan får jag betala dem för förberedelser, resa hit och rapportskrivande ytterligare en timme. Det är tufft.

Mosa Reza roade sig med att räkna ut vad han behöver sälja för att dra in motsvarande pengar. Räknat i cigaretter handlar det om 40 000 kronor till i intäkter.

– Det är de marginaler det handlar om för mig. Jag tror inte att politikerna som har fattat beslut om de här taxorna förstår det, säger han.

Därför bjuder han in beslutsfattarna till en dialog kring avgifterna. Mosa Reza tror inte att han är ensam om sin uppfattning:

– Många avgifter slår hårt mot mindre företag. Till slut slår de undan benen för oss.

Har bra dialog

Som helhet är han ändå nöjd med kommunen. Han säger att han får ett gott bemötande, både via telefon och i möten öga mot öga.

– Jag har en jättefin dialog med både alkoholhandläggare och miljö och hälsa. Jag får många bra tips om vad jag kan göra, säger Mosa Reza.

Vad tycker du att kommunen ska göra?

– Jag tycker att man kan se över avgiftssystemet och förtydliga hur det fungerar. Jag tror att det går att förenkla det och göra det lättare för oss företagare. Sköter man sig borde man premieras, inte straffas ytterligare, svarar Mosa Resa.

– Jag tycker att de som fattar besluten skulle komma hit och lyssna av med mig hur vardagen är för en småföretagare, säger Mosa Reza.

Han driver Oden Pizzeria & Grill, som förutom serveringen även omfattar en närbutik, sedan 24 år. Under de åren har byråkratin ökat och med dem antalet avgifter som han ska betala.

– Det är riksdagen som har sagt att kommunerna ska kunna ta ut fler avgifter och det har kommunerna tagit till sig, säger Mosa Reza.

Han betalar fyra olika avgifter till kommunen. Det är avgifter för försäljning av tobak, folköl, tillsyn av alkoholservering samt miljö- och hälsotillsyn. Totalt rör det sig om kostnader på drygt 17 000 kronor per år i fasta avgifter.

– Men avgiften för öl- och vinservering kan variera beroende på hur mycket jag säljer. Blir det mer försäljning går avgiften upp, säger Mosa Reza.

Han tycker det låter konstigt att det ska kosta mer om han har bra försäljning:

– Det är som om att kommunen vill sko sig på att det går bra för mig.

När det gäller avgifter för försäljning av tobak och folköl är taxan den samma för alla. Vilket Mosa Reza kan tycka rimmar illa med den differentierade avgiften för serveringstillstånd.

– Jag tror att de stora butikerna säljer mycket fler cigaretter än vad jag gör, ändå betalar vi lika, säger han.

En annan sak han har reagerat över är avgiften för efterkontroll inom miljö- och hälsoskydd. I år fick han en efterkontroll och för det ska han betala ytterligare 2 200 kronor.

– Kommunen tar 1 100 kronor i timmen för det arbetet. De var här en timme. Sedan får jag betala dem för förberedelser, resa hit och rapportskrivande ytterligare en timme. Det är tufft.

Mosa Reza roade sig med att räkna ut vad han behöver sälja för att dra in motsvarande pengar. Räknat i cigaretter handlar det om 40 000 kronor till i intäkter.

– Det är de marginaler det handlar om för mig. Jag tror inte att politikerna som har fattat beslut om de här taxorna förstår det, säger han.

Därför bjuder han in beslutsfattarna till en dialog kring avgifterna. Mosa Reza tror inte att han är ensam om sin uppfattning:

– Många avgifter slår hårt mot mindre företag. Till slut slår de undan benen för oss.

Har bra dialog

Som helhet är han ändå nöjd med kommunen. Han säger att han får ett gott bemötande, både via telefon och i möten öga mot öga.

– Jag har en jättefin dialog med både alkoholhandläggare och miljö och hälsa. Jag får många bra tips om vad jag kan göra, säger Mosa Reza.

Vad tycker du att kommunen ska göra?

– Jag tycker att man kan se över avgiftssystemet och förtydliga hur det fungerar. Jag tror att det går att förenkla det och göra det lättare för oss företagare. Sköter man sig borde man premieras, inte straffas ytterligare, svarar Mosa Resa.