2016-09-27 16:45

2016-09-27 16:45

"Som ett självspelande piano"

BJÖRNEBORG: 34:e skivmässan på 24 år

Sedan 2007 arrangerar Folkets hus i Björneborg skivmässor två gånger om året. De första åren ansåg man att det räckte med en per år men intresset räcker för både en vår- och höstmässa.

– Många aktiviteter brukar efter en tid tappa i popularitet, säger föreståndare Hans Hilding. Men skivmässan är som ett självspelande piano, den lockar fortfarande stor publik.

På lördag öppnas än en gång portarna till det nu nymålade Folkets hus. Där väntar 31 utställare från hela Sverige. De har tillsammans 100 löpmeter bordsyta med skivor till försäljning. Vilket blir runt 70 000 exemplar med musik i skiftande stilar.

Bland utställarna återfinns även i år, initiativtagaren Karl-Erik Hilding. Det är tack vare honom som man började med mässan.

Det är mest vinyl som säljs och prisklassen brukar vara från tio kronor och uppåt. Det är inte ovanligt att priset stannar på tvåtusen till femtusen kronor för de populäraste skivorna.

– Man ska inte tro att det finns någon förmögenhet i stenkakor, den handeln är liten, konstaterar Hans Hilding.

I år kommer en björneborgare att finns på plats för att signera sin nya bok. Det är Lennart Frostelid som utkommit med ”Jihadistjägarna.”

Inför mässan har Stig Persson och Hans Hilding åkt sammanlagt 130 mil för att sätt upp affischer och om allt går enligt förväntan kommer mässan att ta emot runt 300 besökare.

– Många aktiviteter brukar efter en tid tappa i popularitet, säger föreståndare Hans Hilding. Men skivmässan är som ett självspelande piano, den lockar fortfarande stor publik.

På lördag öppnas än en gång portarna till det nu nymålade Folkets hus. Där väntar 31 utställare från hela Sverige. De har tillsammans 100 löpmeter bordsyta med skivor till försäljning. Vilket blir runt 70 000 exemplar med musik i skiftande stilar.

Bland utställarna återfinns även i år, initiativtagaren Karl-Erik Hilding. Det är tack vare honom som man började med mässan.

Det är mest vinyl som säljs och prisklassen brukar vara från tio kronor och uppåt. Det är inte ovanligt att priset stannar på tvåtusen till femtusen kronor för de populäraste skivorna.

– Man ska inte tro att det finns någon förmögenhet i stenkakor, den handeln är liten, konstaterar Hans Hilding.

I år kommer en björneborgare att finns på plats för att signera sin nya bok. Det är Lennart Frostelid som utkommit med ”Jihadistjägarna.”

Inför mässan har Stig Persson och Hans Hilding åkt sammanlagt 130 mil för att sätt upp affischer och om allt går enligt förväntan kommer mässan att ta emot runt 300 besökare.