2016-09-27 16:40

2016-09-27 16:40

Ingen kommunal restaurang

CAFÉ BROÄNG

Det blir ingen kommunal lunchservering för allmänheten som ersätter Café Broäng när det stänger på fredag.

Kommunen får inte driva restaurang på det sättet.

Kommunen måste rätta sig efter kommunallagen som anger att kommuner inte får driva näringsverksamhet i vinstsyfte. Enligt Konkurrensverket ska en kommun inte bedriva restaurangtjänster på öppen marknad som konkurrerar med privata företag. Därmed blir det alltså inte någon lunchservering för allmänheten i Kristinehamns kommuns regi.

Kommunen får inte driva restaurang på det sättet.

Kommunen måste rätta sig efter kommunallagen som anger att kommuner inte får driva näringsverksamhet i vinstsyfte. Enligt Konkurrensverket ska en kommun inte bedriva restaurangtjänster på öppen marknad som konkurrerar med privata företag. Därmed blir det alltså inte någon lunchservering för allmänheten i Kristinehamns kommuns regi.