2016-09-26 06:00

2016-09-26 06:00

Ingen brist på behöriga lärare

SKOLA: Rekryteringen till gymnasiet har gått bra

Inför hösten har det varit svårt att rekrytera behöriga lärare till grundskolan. Inom gymnasiet har man däremot inte haft samma bekymmer.

Lars Reinholdsson som är rektor på Brogårdsgymnasiet berättar att det inför hösten har gjorts tre nyrekryteringar till skolan. Att få tag på lärare med behörighet för tjänsterna har inte varit något problem.

– Vi har haft en bra sökbild och kunnat rekrytera kompetent och behörig personal med lärarlegitimation, säger Lars Reinholdsson.

Han menar att det har fungerat bra med rekryteringarna i många år.

– Vi brukar ha ett stort antal sökande, säger han.

Ingen konkurrens

Bland lärarna på Brogårdsgymnasiet är det endast en som ännu inte har någon lärarlegitimation. Men den läraren är snart färdig med sin utbildning och kommer inom en snar framtid att få sin legitimation.

Lars Reinholdsson känner inte att det är någon större konkurrens om lärarna bland gymnasieskolorna.

– Men man kanske upplever det helt annat sätt på andra skolor i länet, det kan inte jag säga.

Under utbildning

Annika Örtqvist som är rektor på Presterudsgymnasiet har inte heller haft några bekymmer med lärarrekryteringarna.

– I de gymnasiegemensamma ämnen är alla lärare behöriga och i yrkesämnena har vi tre personer som inte har lärarlegitimation, men läser och är klara inom ett år. Så jag tycker inte att det är något problem.

Inför hösten har man endast rekryterat en lärarvikare på halvtid till Presterudsgymnasiet.

– Vi har inte haft svårt att få tag på behöriga lärare. Det enda är att en del inte har tagit ut sin lärarlegitimation, men det ser de alltid till att göra eftersom de vill ha en fast tjänst, säger Annika Örtqvist.

Lars Reinholdsson som är rektor på Brogårdsgymnasiet berättar att det inför hösten har gjorts tre nyrekryteringar till skolan. Att få tag på lärare med behörighet för tjänsterna har inte varit något problem.

– Vi har haft en bra sökbild och kunnat rekrytera kompetent och behörig personal med lärarlegitimation, säger Lars Reinholdsson.

Han menar att det har fungerat bra med rekryteringarna i många år.

– Vi brukar ha ett stort antal sökande, säger han.

Ingen konkurrens

Bland lärarna på Brogårdsgymnasiet är det endast en som ännu inte har någon lärarlegitimation. Men den läraren är snart färdig med sin utbildning och kommer inom en snar framtid att få sin legitimation.

Lars Reinholdsson känner inte att det är någon större konkurrens om lärarna bland gymnasieskolorna.

– Men man kanske upplever det helt annat sätt på andra skolor i länet, det kan inte jag säga.

Under utbildning

Annika Örtqvist som är rektor på Presterudsgymnasiet har inte heller haft några bekymmer med lärarrekryteringarna.

– I de gymnasiegemensamma ämnen är alla lärare behöriga och i yrkesämnena har vi tre personer som inte har lärarlegitimation, men läser och är klara inom ett år. Så jag tycker inte att det är något problem.

Inför hösten har man endast rekryterat en lärarvikare på halvtid till Presterudsgymnasiet.

– Vi har inte haft svårt att få tag på behöriga lärare. Det enda är att en del inte har tagit ut sin lärarlegitimation, men det ser de alltid till att göra eftersom de vill ha en fast tjänst, säger Annika Örtqvist.