2016-09-23 06:00

2016-09-26 08:39

Information i Björneborg

JAKT

Det drar ihop sig mot älgjakt. Därför bjuder Kristinehamns jaktvårdskrets in till informationskväll i Björneborgs Folkets hus måndagen den 3 oktober.

Både jaktvårdskonsulent och personal från Skogsstyrelsen kommer att dyka upp. Syftet med informationskvällen är att förmedla en bild av jakt- och skogsläget till såväl jägare som markägare.

Polisen kommer också att ha representanter på plats för att informera om ett ökat antal viltolyckor.

Både jaktvårdskonsulent och personal från Skogsstyrelsen kommer att dyka upp. Syftet med informationskvällen är att förmedla en bild av jakt- och skogsläget till såväl jägare som markägare.

Polisen kommer också att ha representanter på plats för att informera om ett ökat antal viltolyckor.