2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Giftiga ämnen i parkmarken

CENTRUMUTVECKLING: Kan behöva sanera vid Svinvallen

Marken vid Svinvallen kan behöva saneras innan man bygger stadsparken, det framkom efter en miljöundersökning. Men hur stora kostnaderna blir och om det kommer att påverka innehållet i parken är i nuläget oklart.

Under flera år har man arbetat med den kommande stadsparken vid Svinvallen. Nu har man kommit till en punkt då man ska ta fram ett slutgiltigt förslag på innehållet. Men efter en miljöundersökning av platsen hittade man bland annat arsenik och bly i marken. Nu väntar besked för vilken åtgärd man ska ta.

– Det är förhöjda värden av olika miljöfarliga ämnen och marken kan behöva saneras. Troligtvis kommer det från det gamla badhuset, men det kan komma från andra rivningsmassor också. Om ämnena ligger tillräckligt djupt ner i marken så kanske vi kan bygga utan att sanera, säger Kalle Alexandersson, planeringschef.

Hur omfattande kostnaderna för en sanering skulle bli är i nuläget oklart. Även i frågan om i fall saneringskostnaderna kommer att påverka budgeten för stadsparken har man inga svar att ge.

– Det är en fråga som kvarstår. Landskapsarkitekterna vill inte skära ner på mer. Minskar innehållet så blir det inte längre någon stadspark. Om det måste saneras så är det en kostnad oavsett vad som ska ligga där sen, säger Kalle Alexandersson.

Halverat kostnader

Tanken med stadsparken är att locka besökare året om både dagstid och kvällstid. I planeringen har man bland annat med skridskoåkning för vintertid och en permanent scen. Det första konceptet som togs fram till parken hade en kostnad på omkring 40 miljoner. Nu har man näst intill halverat kostnaderna.

– Kommunen har budgeterat parken till 20 miljoner. Sen hoppas vi på bidrag för att kunna bygga skateparken. Totalt kommer stadsparken att kosta runt 25 miljoner, inklusive projekteringen, säger Kalle Alexandersson.

”Grabbiga aktiviteter”

I visionen som togs fram bestod en del av parken av ytor för olika aktiviteter. Man har bland annat planerat en skatepark och en yta för le parkour. Men under det senaste informationsmötet om parken ställde sig politikerna kritiska till innehållet.

– Det kom synpunkter på att det har planerats aktiviteter som anses som lite mer grabbiga. Sen är det ju en fråga om vad som är grabbigt eller flickigt. Så vi har lite att fila på. Det ska bli ännu mer tydligt att parken är till för alla, säger Kalle Alexandersson.

Bron är kvar

I visionen fanns även en bro över Varnan till Fisketorget med. Trots att den har väckt kritik finns den kvar i planen.

– Det finns några enstaka som har haft synpunkter på den. Men generellt är det ett starkt stöd för bron, säger Kalle Alexandersson.

Planen har varit att påbörja bygget av parken under våren 2017 med förhoppningar om att vara klara året efter, en tidsplan som man tror ska hålla.

– Det kan hända att det blir ett par månaders förskjutning. Men det viktigaste är att vi kommer i gång i första halvan av året, säger Kalle Alexandersson.

Under flera år har man arbetat med den kommande stadsparken vid Svinvallen. Nu har man kommit till en punkt då man ska ta fram ett slutgiltigt förslag på innehållet. Men efter en miljöundersökning av platsen hittade man bland annat arsenik och bly i marken. Nu väntar besked för vilken åtgärd man ska ta.

– Det är förhöjda värden av olika miljöfarliga ämnen och marken kan behöva saneras. Troligtvis kommer det från det gamla badhuset, men det kan komma från andra rivningsmassor också. Om ämnena ligger tillräckligt djupt ner i marken så kanske vi kan bygga utan att sanera, säger Kalle Alexandersson, planeringschef.

Hur omfattande kostnaderna för en sanering skulle bli är i nuläget oklart. Även i frågan om i fall saneringskostnaderna kommer att påverka budgeten för stadsparken har man inga svar att ge.

– Det är en fråga som kvarstår. Landskapsarkitekterna vill inte skära ner på mer. Minskar innehållet så blir det inte längre någon stadspark. Om det måste saneras så är det en kostnad oavsett vad som ska ligga där sen, säger Kalle Alexandersson.

Halverat kostnader

Tanken med stadsparken är att locka besökare året om både dagstid och kvällstid. I planeringen har man bland annat med skridskoåkning för vintertid och en permanent scen. Det första konceptet som togs fram till parken hade en kostnad på omkring 40 miljoner. Nu har man näst intill halverat kostnaderna.

– Kommunen har budgeterat parken till 20 miljoner. Sen hoppas vi på bidrag för att kunna bygga skateparken. Totalt kommer stadsparken att kosta runt 25 miljoner, inklusive projekteringen, säger Kalle Alexandersson.

”Grabbiga aktiviteter”

I visionen som togs fram bestod en del av parken av ytor för olika aktiviteter. Man har bland annat planerat en skatepark och en yta för le parkour. Men under det senaste informationsmötet om parken ställde sig politikerna kritiska till innehållet.

– Det kom synpunkter på att det har planerats aktiviteter som anses som lite mer grabbiga. Sen är det ju en fråga om vad som är grabbigt eller flickigt. Så vi har lite att fila på. Det ska bli ännu mer tydligt att parken är till för alla, säger Kalle Alexandersson.

Bron är kvar

I visionen fanns även en bro över Varnan till Fisketorget med. Trots att den har väckt kritik finns den kvar i planen.

– Det finns några enstaka som har haft synpunkter på den. Men generellt är det ett starkt stöd för bron, säger Kalle Alexandersson.

Planen har varit att påbörja bygget av parken under våren 2017 med förhoppningar om att vara klara året efter, en tidsplan som man tror ska hålla.

– Det kan hända att det blir ett par månaders förskjutning. Men det viktigaste är att vi kommer i gång i första halvan av året, säger Kalle Alexandersson.

  • Frida Johansson