2016-09-23 14:08

2016-09-23 14:08

Företagsklimatet måste förbättras

NÄRINGSLIV: Positiva vibbar trots negativ tendens

Nej, det funkar inte att ha ett företagsklimat i fritt fall. Det var den samlade åsikten vid torsdagskvällens näringslivskväll på Kristinehamns Conference Center. Samtliga närvarande var ense om att den negativa trenden måste brytas.

Att Kristinehamn rasar i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet har knappast undgått någon. I alla fall inte bland deltagarna vid torsdagens övning på KCC. Näringslivschef Madelen Richardsson konstaterade att Kristinehamn inte förtjänar ett så dåligt företagsklimat.

När hon summerade kvällen sade hon att hon skämdes över att man misslyckats med råd och stöd till befintliga företag, två saker man får mycket beröm för av nya företag.

– Även om det är sexigt med nyetableringar så får vi inte glömma de befintliga företagen. De är trots allt de viktigaste, sade hon.

Just råd och stöd är ett av de områden som sticker ut i frågan om hur Kristinehamn kan få en mer företagsanpassad myndighetsutövning. Det andra området som också får många prioriteringsröster är en servicegaranti. Oppositionsrådet Marie Oudin (M) hade tidigare under dagen lämnat in en motion om just det.

En annan fråga som blev föremål för grupparbete var ”Hur får vi bättre attityder till företagande?” Också där var det två saker som stack ut mer än andra vid viktningen. Det var ökad förståelse kring företagens villkor samt bättre dialog och lyhördhet.

Ove Bengtsson (KD) var talesman för sin grupp och föreslog att kommunstyrelsen skulle bjuda in tre företagare som fick presentera sina verksamheter för kommunstyrelsen innan det ordinarie sammanträdet startade.

Bättre dialog

En tredje fråga avhandlades också och det var hur man kan förbättra informationen och dialogen, en fråga som lite tangerade ett av svaren i den tidigare frågan. Där spretade svaren lite mer i viktningen. Att bjuda in lokala företag till dialog inför en upphandling ansågs viktigt. Det kan ge ett bättre upphandlingsunderlag, men framför allt ökad kunskap hos kommunen kring det lokala utbudet.

En förbättrad systematik i möten mellan företag och kommunföreträdare var också uppe till diskussion. Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) menade att där finns stora möjligheter att göra företagsbesöken mer målinriktade:

– I dag kommer vi ut, får en hjälm och gul väst, går runt och tittar på företaget innan vi sätter oss och fikar. Det är först mot slutet vi frågar vad de tycker.

”Använd enkäten”

Han föreslog att båda parter ska förbereda sig inför mötet, att det ska finnas ett klart syfte med mötet och att det ska ske en återkoppling efteråt.

– Jag tror att vi kan använda de frågor som finns i enkäten och arbeta utifrån dem. Då blir nog diskussionen på ett helt annat sätt, sade han.

Kvällens övningar leddes av Christer Östlund från Svenskt näringsliv. Han är en av dem som jobbar med företagsenkäten och inledde med att ge en bild av hur Svenskt näringsliv jobbar med den. Han gav också en analys utifrån om Kristinehamns läge.

– Tittar vi på hårda fakta, statistikdelen i rankningen, ser det ungefär likadant ut i dag som det gjorde 2008 när Kristinehamn var som högst rankat. Vad ni tappat på är de mjuka frågorna, de frågor ni själva äger. Bestäm er för att göra en förbättring så går det, men det måste börja i den yttersta ledningen för kommunen, sade han.

Lokal återblick

Innan grupparbetet började gav även Madelen Richardsson en återblick på vad som skett under det senaste året. Den fördjupade enkät som gjordes i egen regi under fjolåret pekade ut fyra orosområden; ointresse och okunskap, försämrad service, Närsams organisation samt centrum och handel.

De två första kan härledas till kommunens politiker och tjänstemän. Samtliga partier och förvaltningar var representerade under kvällen, vilket kan ses som ett tecken på att frågan tas på allvar. Däremot var ingen från informationsavdelningen med, trots att information var en av de frågor det jobbades med under kvällen.

Närsam ställde upp mangrant under kvällen, men var å andra sidan huvudarrangör. Madelen Richardsson redogjorde för den nya organisationen och var optimistisk kring hur den ska fungera.

Däremot var centrumhandeln kraftigt underrepresenterad under kvällen. Därför kom sannolikt de frågorna lite i skymundan i diskussionerna.

Svenskt näringslivs regionschef Urban Svanberg sydde mot slutet ihop säcken med en trots allt ganska positiv sammanfattning:

– Det finns ett stort engagemang för de här frågorna i Kristinehamn. Det har ni visat här ikväll och ni har alla möjligheter att vända uppåt igen.

Att Kristinehamn rasar i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet har knappast undgått någon. I alla fall inte bland deltagarna vid torsdagens övning på KCC. Näringslivschef Madelen Richardsson konstaterade att Kristinehamn inte förtjänar ett så dåligt företagsklimat.

När hon summerade kvällen sade hon att hon skämdes över att man misslyckats med råd och stöd till befintliga företag, två saker man får mycket beröm för av nya företag.

– Även om det är sexigt med nyetableringar så får vi inte glömma de befintliga företagen. De är trots allt de viktigaste, sade hon.

Just råd och stöd är ett av de områden som sticker ut i frågan om hur Kristinehamn kan få en mer företagsanpassad myndighetsutövning. Det andra området som också får många prioriteringsröster är en servicegaranti. Oppositionsrådet Marie Oudin (M) hade tidigare under dagen lämnat in en motion om just det.

En annan fråga som blev föremål för grupparbete var ”Hur får vi bättre attityder till företagande?” Också där var det två saker som stack ut mer än andra vid viktningen. Det var ökad förståelse kring företagens villkor samt bättre dialog och lyhördhet.

Ove Bengtsson (KD) var talesman för sin grupp och föreslog att kommunstyrelsen skulle bjuda in tre företagare som fick presentera sina verksamheter för kommunstyrelsen innan det ordinarie sammanträdet startade.

Bättre dialog

En tredje fråga avhandlades också och det var hur man kan förbättra informationen och dialogen, en fråga som lite tangerade ett av svaren i den tidigare frågan. Där spretade svaren lite mer i viktningen. Att bjuda in lokala företag till dialog inför en upphandling ansågs viktigt. Det kan ge ett bättre upphandlingsunderlag, men framför allt ökad kunskap hos kommunen kring det lokala utbudet.

En förbättrad systematik i möten mellan företag och kommunföreträdare var också uppe till diskussion. Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) menade att där finns stora möjligheter att göra företagsbesöken mer målinriktade:

– I dag kommer vi ut, får en hjälm och gul väst, går runt och tittar på företaget innan vi sätter oss och fikar. Det är först mot slutet vi frågar vad de tycker.

”Använd enkäten”

Han föreslog att båda parter ska förbereda sig inför mötet, att det ska finnas ett klart syfte med mötet och att det ska ske en återkoppling efteråt.

– Jag tror att vi kan använda de frågor som finns i enkäten och arbeta utifrån dem. Då blir nog diskussionen på ett helt annat sätt, sade han.

Kvällens övningar leddes av Christer Östlund från Svenskt näringsliv. Han är en av dem som jobbar med företagsenkäten och inledde med att ge en bild av hur Svenskt näringsliv jobbar med den. Han gav också en analys utifrån om Kristinehamns läge.

– Tittar vi på hårda fakta, statistikdelen i rankningen, ser det ungefär likadant ut i dag som det gjorde 2008 när Kristinehamn var som högst rankat. Vad ni tappat på är de mjuka frågorna, de frågor ni själva äger. Bestäm er för att göra en förbättring så går det, men det måste börja i den yttersta ledningen för kommunen, sade han.

Lokal återblick

Innan grupparbetet började gav även Madelen Richardsson en återblick på vad som skett under det senaste året. Den fördjupade enkät som gjordes i egen regi under fjolåret pekade ut fyra orosområden; ointresse och okunskap, försämrad service, Närsams organisation samt centrum och handel.

De två första kan härledas till kommunens politiker och tjänstemän. Samtliga partier och förvaltningar var representerade under kvällen, vilket kan ses som ett tecken på att frågan tas på allvar. Däremot var ingen från informationsavdelningen med, trots att information var en av de frågor det jobbades med under kvällen.

Närsam ställde upp mangrant under kvällen, men var å andra sidan huvudarrangör. Madelen Richardsson redogjorde för den nya organisationen och var optimistisk kring hur den ska fungera.

Däremot var centrumhandeln kraftigt underrepresenterad under kvällen. Därför kom sannolikt de frågorna lite i skymundan i diskussionerna.

Svenskt näringslivs regionschef Urban Svanberg sydde mot slutet ihop säcken med en trots allt ganska positiv sammanfattning:

– Det finns ett stort engagemang för de här frågorna i Kristinehamn. Det har ni visat här ikväll och ni har alla möjligheter att vända uppåt igen.