2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Casco byter namn

NÄRINGSLIV: Klassiskt Kristinehamnsföretag har kommit igenom krisen

För tre år sedan såldes bolaget Akzo Nobel Bygglim AB till Sika-koncernen. I köpet ingick rätten till namnet Casco och därför måste verksamheten i Kristinehamn byta namn.

Det är dock inget revolutionerande namnbyte. Casco Adhesives blir Akzo Nobel Adhesives.

– Men i folkmun kommer vi sannolikt att heta Casco i många år till, säger platschef Ann Gustafsson.

I samband med försäljningen av Casco Bygglim 2013 försvann också tillverkningen av konsumentprodukter från Kristinehamn. Nu syns inte längre några orange plastflaskor med två hästar inne i fabriken. Vad som är kvar är tillverkning av lim och härdare till industrikunder.

– Där ser det väldigt bra ut. Vi håller både produktionsvolymer och budget, konstaterar Ann Gustafsson.

Eftersom en stor del av dagens industriprodukter hämtas i bulkform har behovet av lagerlokaler minskat och en stor del av dem som arbetade där blev övertaliga.

Casco Adhesives genomgick en plågsam process där 80 av 90 varslade personer sades upp. De sista slutade vid årsskiftet och i dag finns 112 anställda kvar.

– Självklart var det tungt för alla som fick gå, men det har också varit tungt för dem som är kvar. Arbetsbelastningen har ökat och det har varit en stor omställning. Nu känns det i alla fall som om att det är en positiv stämning överlag, säger Ann Gustafsson.

Stora investeringar

Kristinehamn är en viktig anläggning inom Akzo Nobel. Företaget investerar och utvecklar sajten kontinuerligt. Det investeras för ungefär tio miljoner kronor årligen.

– Den största investeringen i år är att vi ska flytta det kvarvarande lagret närmare produktionen. Det är en investering på i runda tal fyra miljoner kronor, säger logistikchef Jenny Falkeling.

En annan investering som varit planerad i många år är en ny formalinfabrik. Akzo Nobel har tillstånd att bygga den, men det löper ut i år varför man har begärt en förlängning på ytterligare fem år.

– Det har varit omstruktureringar och förändringar i ledningen både här och högre upp i organisationen så det har helt enkelt inte hunnits med under de fem år tillståndet har gällt, säger Ann Gustafsson.

När NKP besöker anläggningen står det mesta av produktionen stilla. Det är ett fullt medvetet produktionsstopp.

– Tredje onsdagen i september har Akzo Nobel varje år en säkerhetsdag vid alla sina anläggningar runt om i världen, berättar Ann Gustafsson.

Slalomkörning

Samtliga anställda samlas kring ett förutbestämt tema, i år är det riskmedvetenhet. Det är både diskussioner och övningar. Jenny Falkeling säger att truckförarna har fått köra en slalombana med truck fullastad med vattenhinkar.

– Men de var tvungna att provocera trucken ordentligt innan lasten välte, säger hon.

Säkerhetsmedvetandet på anläggningen är mycket högt. Även som besökare är det skyddsskor, skyddsglasögon, väst och hjälm som gäller för att få röra sig på området.

Är det en riskfylld arbetsplats?

– Vi räknas som den mest riskfyllda av alla Akzo Nobels 230 sajter världen över, svarar Ann Gustafsson.

Ett högt säkerhetstänk är därför a och o. Upplever någon att det är fara å färde har vederbörande rätt att stoppa produktionen.

– Säkerhet går före business, säger Jenny Falkeling.

Den årliga säkerhetsdagen är bara en del i säkerhetsarbetet. Akzo Nobel för en kontinuerlig dialog med räddningstjänsten i form av fler avstämningsmöten under året samt en större årlig genomgång av anläggningen.

Däremot bedöms risken att en olycka skulle påverka omgivningen som ganska liten.

– Nej, det är här inne på anläggningen som riskerna finns framför allt. Vi har god kunskap, säkerhetsföreskrifter och interna regler som alla samverkar för att minimera risker, lugnar Ann Gustafsson.

Det är dock inget revolutionerande namnbyte. Casco Adhesives blir Akzo Nobel Adhesives.

– Men i folkmun kommer vi sannolikt att heta Casco i många år till, säger platschef Ann Gustafsson.

I samband med försäljningen av Casco Bygglim 2013 försvann också tillverkningen av konsumentprodukter från Kristinehamn. Nu syns inte längre några orange plastflaskor med två hästar inne i fabriken. Vad som är kvar är tillverkning av lim och härdare till industrikunder.

– Där ser det väldigt bra ut. Vi håller både produktionsvolymer och budget, konstaterar Ann Gustafsson.

Eftersom en stor del av dagens industriprodukter hämtas i bulkform har behovet av lagerlokaler minskat och en stor del av dem som arbetade där blev övertaliga.

Casco Adhesives genomgick en plågsam process där 80 av 90 varslade personer sades upp. De sista slutade vid årsskiftet och i dag finns 112 anställda kvar.

– Självklart var det tungt för alla som fick gå, men det har också varit tungt för dem som är kvar. Arbetsbelastningen har ökat och det har varit en stor omställning. Nu känns det i alla fall som om att det är en positiv stämning överlag, säger Ann Gustafsson.

Stora investeringar

Kristinehamn är en viktig anläggning inom Akzo Nobel. Företaget investerar och utvecklar sajten kontinuerligt. Det investeras för ungefär tio miljoner kronor årligen.

– Den största investeringen i år är att vi ska flytta det kvarvarande lagret närmare produktionen. Det är en investering på i runda tal fyra miljoner kronor, säger logistikchef Jenny Falkeling.

En annan investering som varit planerad i många år är en ny formalinfabrik. Akzo Nobel har tillstånd att bygga den, men det löper ut i år varför man har begärt en förlängning på ytterligare fem år.

– Det har varit omstruktureringar och förändringar i ledningen både här och högre upp i organisationen så det har helt enkelt inte hunnits med under de fem år tillståndet har gällt, säger Ann Gustafsson.

När NKP besöker anläggningen står det mesta av produktionen stilla. Det är ett fullt medvetet produktionsstopp.

– Tredje onsdagen i september har Akzo Nobel varje år en säkerhetsdag vid alla sina anläggningar runt om i världen, berättar Ann Gustafsson.

Slalomkörning

Samtliga anställda samlas kring ett förutbestämt tema, i år är det riskmedvetenhet. Det är både diskussioner och övningar. Jenny Falkeling säger att truckförarna har fått köra en slalombana med truck fullastad med vattenhinkar.

– Men de var tvungna att provocera trucken ordentligt innan lasten välte, säger hon.

Säkerhetsmedvetandet på anläggningen är mycket högt. Även som besökare är det skyddsskor, skyddsglasögon, väst och hjälm som gäller för att få röra sig på området.

Är det en riskfylld arbetsplats?

– Vi räknas som den mest riskfyllda av alla Akzo Nobels 230 sajter världen över, svarar Ann Gustafsson.

Ett högt säkerhetstänk är därför a och o. Upplever någon att det är fara å färde har vederbörande rätt att stoppa produktionen.

– Säkerhet går före business, säger Jenny Falkeling.

Den årliga säkerhetsdagen är bara en del i säkerhetsarbetet. Akzo Nobel för en kontinuerlig dialog med räddningstjänsten i form av fler avstämningsmöten under året samt en större årlig genomgång av anläggningen.

Däremot bedöms risken att en olycka skulle påverka omgivningen som ganska liten.

– Nej, det är här inne på anläggningen som riskerna finns framför allt. Vi har god kunskap, säkerhetsföreskrifter och interna regler som alla samverkar för att minimera risker, lugnar Ann Gustafsson.