2016-09-22 12:12

2016-09-22 12:12

Oppositionsråd föreslår servicegaranti

NÄRINGSLIV: Tror på ett brett samarbete

Det allt sämre företagsklimatet i kommunen oroar alliansens företrädare. Oppositionsrådet Marie Oudin (M) lägger därför en motion om en servicegaranti till företagen.

Kristinehamn sjunker som en sten när det gäller företagsklimatet. Från alliansens sida läggs skulden på den sittande majoriteten. Flera allianspolitiker har på sociala medier uttryckt synpunkter i den riktningen.

Inom alliansen hur man ännu inte hunnit sitta ner för att diskutera hur man ska hantera det läge som presenterades i tisdags.

– Vi har ett möte inom kort där företagsklimatet kommer att ha en central plats, säger Marie Oudin.

Från Moderaternas sida har man startat ett företagsråd där man vill ha input från företagen och då främst synpunkter kring hur kommunen kan förbättra sin service till företagen.

Motion

Detta har lett fram till en motion som Marie Oudin lämnade in under torsdagen. Den går ut på att det införs en servicegaranti. Ett företag som kontaktar kommunen ska inom 24 timmar ha fått en återkoppling på sitt ärende.

– Motionen är ett led i att ta företagarna på allvar, säger Marie Oudin.

Kommunalrådet Bjarne Olsson (S) har sagt att han inte riktigt känner igen de dåliga betygen från de företagsbesök som görs via Närsams försorg. Då förmedlas en bild av att företagarna ändå är ganska nöjda med kommunen. Marie Oudin är också med vid dessa besök.

Vilket intryck får du när ni är ute?

– Jag håller med Bjarne i att vi inte har fått någon direkt kritik när vi är ute och träffar företagen. Sedan kanske det inte är så lätt att framföra kritiken öga mot öga när vi står där. Det är möjligt att vi får bli tydligare att vi vill veta vad som kan göras bättre, svarar hon.

Kristinehamn började tappa redan innan maktskiftet 2010, om än inte i samma fart som de senaste åren. I onsdagens tema talade Per Hesselius om vikten av att ha färdig industrimark när företag vill etablera sig. Det saknas i Kristinehamn och är något som kunde ha initierats redan under tiden av borgerligt styre.

– Självklart finns det många frågor vi hade kunnat driva hårdare tidigare. Detaljplaner för industrimark är bara en del i helheten och där är det mycket på gång i den nya översiktsplanen, säger Marie Oudin.

Hon lyfter fram Lov som infördes av alliansen 2010, men som inte blev särskilt långlivad innan den avskaffades.

– Det tror jag stack i ögonen på många företagare precis som stängningen av Broängen har gjort. Vi har drivit frågorna så långt vi har kunnat, säger Marie Oudin.

Vilket recept har alliansen för att vända utvecklingen åt rätt håll?

– För det första måste man lyssna på företagen och ta dem på allvar. Sedan ska man ha en klar handlingsplan för vad man vill med företagsklimatet.

Marie Oudin tror att samarbete över blockgränserna är av största vikt för att få till en förändring.

– Det var Tommy Ternemar och Socialdemokraterna som lanserade idén med Näringslivssamverkan och min företrädare Åke Thörnesjö som hakade på. Jag tror att det var en viktig signal till företagen att de var överens och det bör vi vara nu också. Åtminstone om de stora dragen. Att det finns ideologiska skillnader mellan privat och offentligt drift kan vi nog aldrig komma ifrån, säger Marie Oudin.

Kristinehamn sjunker som en sten när det gäller företagsklimatet. Från alliansens sida läggs skulden på den sittande majoriteten. Flera allianspolitiker har på sociala medier uttryckt synpunkter i den riktningen.

Inom alliansen hur man ännu inte hunnit sitta ner för att diskutera hur man ska hantera det läge som presenterades i tisdags.

– Vi har ett möte inom kort där företagsklimatet kommer att ha en central plats, säger Marie Oudin.

Från Moderaternas sida har man startat ett företagsråd där man vill ha input från företagen och då främst synpunkter kring hur kommunen kan förbättra sin service till företagen.

Motion

Detta har lett fram till en motion som Marie Oudin lämnade in under torsdagen. Den går ut på att det införs en servicegaranti. Ett företag som kontaktar kommunen ska inom 24 timmar ha fått en återkoppling på sitt ärende.

– Motionen är ett led i att ta företagarna på allvar, säger Marie Oudin.

Kommunalrådet Bjarne Olsson (S) har sagt att han inte riktigt känner igen de dåliga betygen från de företagsbesök som görs via Närsams försorg. Då förmedlas en bild av att företagarna ändå är ganska nöjda med kommunen. Marie Oudin är också med vid dessa besök.

Vilket intryck får du när ni är ute?

– Jag håller med Bjarne i att vi inte har fått någon direkt kritik när vi är ute och träffar företagen. Sedan kanske det inte är så lätt att framföra kritiken öga mot öga när vi står där. Det är möjligt att vi får bli tydligare att vi vill veta vad som kan göras bättre, svarar hon.

Kristinehamn började tappa redan innan maktskiftet 2010, om än inte i samma fart som de senaste åren. I onsdagens tema talade Per Hesselius om vikten av att ha färdig industrimark när företag vill etablera sig. Det saknas i Kristinehamn och är något som kunde ha initierats redan under tiden av borgerligt styre.

– Självklart finns det många frågor vi hade kunnat driva hårdare tidigare. Detaljplaner för industrimark är bara en del i helheten och där är det mycket på gång i den nya översiktsplanen, säger Marie Oudin.

Hon lyfter fram Lov som infördes av alliansen 2010, men som inte blev särskilt långlivad innan den avskaffades.

– Det tror jag stack i ögonen på många företagare precis som stängningen av Broängen har gjort. Vi har drivit frågorna så långt vi har kunnat, säger Marie Oudin.

Vilket recept har alliansen för att vända utvecklingen åt rätt håll?

– För det första måste man lyssna på företagen och ta dem på allvar. Sedan ska man ha en klar handlingsplan för vad man vill med företagsklimatet.

Marie Oudin tror att samarbete över blockgränserna är av största vikt för att få till en förändring.

– Det var Tommy Ternemar och Socialdemokraterna som lanserade idén med Näringslivssamverkan och min företrädare Åke Thörnesjö som hakade på. Jag tror att det var en viktig signal till företagen att de var överens och det bör vi vara nu också. Åtminstone om de stora dragen. Att det finns ideologiska skillnader mellan privat och offentligt drift kan vi nog aldrig komma ifrån, säger Marie Oudin.