2016-09-21 06:00

2016-09-21 06:00

Vill vända skutan rätt

FÖRÄNDRING: "Vi förtjänar inte en så dålig placering"

Näringslivschef Madelen Richardsson tror att en stor del i att förbättra företagsklimatet i kommunen handlar om att förbättra dialogen. Framför allt att den pågår under hela året.

– Om vi inte har en levande dialog under hela året kommer allt negativt upp när det är dags att svara på enkäten, säger hon.

Ventilera i stället för att explodera?

– Ja, så skulle man kunna uttrycka det.

Madelen Richardsson tror inte att det finns vare sig politiker eller tjänstemän som inte vill ha en vettig dialog med företagarna på orten. Som näringslivschef är hon kanske det mest naturliga alternativet att vända sig till i första hand.

Vad förväntar du dig av torsdagens näringslivskväll 360 grader Kristinehamn?

– Ärliga diskussioner. Att de som kommer på mötet också vågar säga sin ärliga åsikt om företagsklimatet i kommunen. Om vi inte får veta vad som är fel är det svårt att ta itu med det.

Men får ni dit dem som är mest missnöjda?

– Det får vi se. Vi har skickat ut inbjudningar till alla företag i vårt register och vi har annonserat ett par gånger om evenemanget. Då bör alla som är intresserade ha fått vetskap om att det är i alla fall. Om de ändå väljer att inte komma har de åtminstone haft chansen att anmäla sig.

360 grader Kristinehamn är en uppföljning på Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet och den rankning som presenterades under tisdagen. Kristinehamn fortsätter att tappa och syftet med kvällen är att ytterligare förtydliga vad företagarna är missnöjda med.

– Vi vill vända på det här. Varken Kristinehamns näringsliv eller vår kommun förtjänar en sådan här dålig placering, säger Madelen Richardsson.

– Om vi inte har en levande dialog under hela året kommer allt negativt upp när det är dags att svara på enkäten, säger hon.

Ventilera i stället för att explodera?

– Ja, så skulle man kunna uttrycka det.

Madelen Richardsson tror inte att det finns vare sig politiker eller tjänstemän som inte vill ha en vettig dialog med företagarna på orten. Som näringslivschef är hon kanske det mest naturliga alternativet att vända sig till i första hand.

Vad förväntar du dig av torsdagens näringslivskväll 360 grader Kristinehamn?

– Ärliga diskussioner. Att de som kommer på mötet också vågar säga sin ärliga åsikt om företagsklimatet i kommunen. Om vi inte får veta vad som är fel är det svårt att ta itu med det.

Men får ni dit dem som är mest missnöjda?

– Det får vi se. Vi har skickat ut inbjudningar till alla företag i vårt register och vi har annonserat ett par gånger om evenemanget. Då bör alla som är intresserade ha fått vetskap om att det är i alla fall. Om de ändå väljer att inte komma har de åtminstone haft chansen att anmäla sig.

360 grader Kristinehamn är en uppföljning på Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet och den rankning som presenterades under tisdagen. Kristinehamn fortsätter att tappa och syftet med kvällen är att ytterligare förtydliga vad företagarna är missnöjda med.

– Vi vill vända på det här. Varken Kristinehamns näringsliv eller vår kommun förtjänar en sådan här dålig placering, säger Madelen Richardsson.