2016-09-21 06:00

2016-09-21 06:00

En rutinerad nykomling

NÄRSAM: Bytte kommun, men inte jobb

Stefan Johannesen började på Näringslivssamverkan för en dryg månad sedan. Tidigare har han varit näringslivschef i Eda kommun.

Efter nio år på Eda kommun, varav de tre senaste som näringslivschef, valde Stefan Johannesen att byta jobb. Eller rättare sagt kommun, jobbet är i stort sett det samma även om han inte har titeln chef längre.

– I Eda var jag ensam, här blir jag en del av ett team, säger han.

Stefan utvecklar det hela och berättar att många kommuner i Värmland tittar på Kristinehamns arbete när det gäller näringslivsfrågor:

– Kommunen ligger ett steg före många andra.

En annan faktor som har spelat in i valet av Kristinehamn som ny arbetsort är av personlig art. Stefans mamma är från Kristinehamn.

– För mig är Kristinehamn sommar, glass och mormor, säger han.

Gammelmorfar var smed på Kilsby gård i Visnums-Kil, morfar jobbade på Albin Marin och såväl mamma som mormor arbetade på Marieberg.

– Det kan väl inte bli mer Kristinehamn än så?

Dessutom har Stefan gjort lumpen på A9.

Pendlar

Han har, än så länge, valt att bo kvar i Skillingmark och pendlar med tåg till Kristinehamn. Med sambo och ett nioårigt bonusbarn är det inte bara att flytta hur som helst.

– Jag har ju fördelen att kunna jobba på tåget. Det funkar mycket bra att sköta mejlkorrespondensen på tåget, säger Stefan.

Han har en examen i statsvetenskap, men som för så många andra var det svårt att få jobb utan erfarenhet. Därför startade han en egen konsultfirma. Det var på den vägen han kom in på Eda kommun.

– Jag skulle göra olika utredningar, men gjorde en massa annat också. Bland annat enkäter om näringslivsfrågor och det var så jag gled in på det här spåret.

Näringslivsfrågor och Eda är en historia för sig. Trots att handelsindex närmar sig 500 och där finns välmående företag som Norma och Åmotfors bruk ligger kommunen ändå djupt förankrad i botten när Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet. Som näringslivschef var Stefan väl medveten om detta och ägnade sista året mycket kraft åt att arbeta med frågan.

– Svenskt näringslivs enkät handlar mycket om attityder. Upplever företagen att kommunledningen har en dålig attityd gentemot dem så måste man tro på det.

Stefan tror att mycket kan förändras genom bättre kommunikation, men också lite självrannsakan. Ett förändrat arbetssätt är en annan sak han tror kan hjälpa till.

I Eda ordnades träffar med företagen där syftet var att ta fram en prioriterad plan med tre fokusområden. Ett av dessa var upphandlingar.

– Vi kom fram till att alla upphandlingar skulle redovisas på kommunens hemsida. Både inför och efteråt. Då kan företagen följa med och kanske själva tänka till kring vilka upphandlingar de kan delta i, säger Stefan.

Vad kan du ta med dig från det arbetet till Kristinehamn?

– Jag känner inte att jag har tillräcklig kunskap om det lokala näringslivet ännu för att veta vad som är applicerbart här, svarar han.

Stefans fokusområden på Näringslivssamverkan kommer att vara entreprenörskap, skola-näringsliv, nya företag samt företag på landsbygd.

Efter nio år på Eda kommun, varav de tre senaste som näringslivschef, valde Stefan Johannesen att byta jobb. Eller rättare sagt kommun, jobbet är i stort sett det samma även om han inte har titeln chef längre.

– I Eda var jag ensam, här blir jag en del av ett team, säger han.

Stefan utvecklar det hela och berättar att många kommuner i Värmland tittar på Kristinehamns arbete när det gäller näringslivsfrågor:

– Kommunen ligger ett steg före många andra.

En annan faktor som har spelat in i valet av Kristinehamn som ny arbetsort är av personlig art. Stefans mamma är från Kristinehamn.

– För mig är Kristinehamn sommar, glass och mormor, säger han.

Gammelmorfar var smed på Kilsby gård i Visnums-Kil, morfar jobbade på Albin Marin och såväl mamma som mormor arbetade på Marieberg.

– Det kan väl inte bli mer Kristinehamn än så?

Dessutom har Stefan gjort lumpen på A9.

Pendlar

Han har, än så länge, valt att bo kvar i Skillingmark och pendlar med tåg till Kristinehamn. Med sambo och ett nioårigt bonusbarn är det inte bara att flytta hur som helst.

– Jag har ju fördelen att kunna jobba på tåget. Det funkar mycket bra att sköta mejlkorrespondensen på tåget, säger Stefan.

Han har en examen i statsvetenskap, men som för så många andra var det svårt att få jobb utan erfarenhet. Därför startade han en egen konsultfirma. Det var på den vägen han kom in på Eda kommun.

– Jag skulle göra olika utredningar, men gjorde en massa annat också. Bland annat enkäter om näringslivsfrågor och det var så jag gled in på det här spåret.

Näringslivsfrågor och Eda är en historia för sig. Trots att handelsindex närmar sig 500 och där finns välmående företag som Norma och Åmotfors bruk ligger kommunen ändå djupt förankrad i botten när Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet. Som näringslivschef var Stefan väl medveten om detta och ägnade sista året mycket kraft åt att arbeta med frågan.

– Svenskt näringslivs enkät handlar mycket om attityder. Upplever företagen att kommunledningen har en dålig attityd gentemot dem så måste man tro på det.

Stefan tror att mycket kan förändras genom bättre kommunikation, men också lite självrannsakan. Ett förändrat arbetssätt är en annan sak han tror kan hjälpa till.

I Eda ordnades träffar med företagen där syftet var att ta fram en prioriterad plan med tre fokusområden. Ett av dessa var upphandlingar.

– Vi kom fram till att alla upphandlingar skulle redovisas på kommunens hemsida. Både inför och efteråt. Då kan företagen följa med och kanske själva tänka till kring vilka upphandlingar de kan delta i, säger Stefan.

Vad kan du ta med dig från det arbetet till Kristinehamn?

– Jag känner inte att jag har tillräcklig kunskap om det lokala näringslivet ännu för att veta vad som är applicerbart här, svarar han.

Stefans fokusområden på Näringslivssamverkan kommer att vara entreprenörskap, skola-näringsliv, nya företag samt företag på landsbygd.