2016-09-19 13:32

2016-09-19 13:33

Nu ska invånarna tycka till om Kristinehamn

KRISTINEHAMN: Skickar ut undersökning om kommunen

I veckan är det många som kommer att få höstens medborgarundersökning hem i brevlådan. Sist var svarsfrekvensen 50 procent och i år hoppas kommunen på att många deltar.
– Det är en möjlighet att få påverka, säger kommunstyrelsens ordförande, Bjarne Olsson (S).

Under veckan skickas medborgarundersökningen ut till ett slumpmässigt urval av invånare i Kristinehamn. Undersökningen är framtagen av Statistiska centralbyrån, SCB, och består av tre delar. Frågorna handlar om hur det är att leva och bo i kommunen, kommunens olika verksamheter och medborgarens inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

– Jag tycker att det är en väldigt trevlig undersökning, den ger oss bra underlag när vi planerar, säger Bjarne Olsson (S).

Den senaste undersökningen gjordes hösten 2014. Då skickades den ut till 1000 personer och totalt deltog 50 procent. I år vill kommunen att så många som möjligt deltar för att få så rättvisa svar som möjligt.

– Det är bra om man deltar i undersökningen, då bidrar man till att det blir ännu trevligare att bo i Kristinehamn. Det är en möjlighet att påverka. Sen hoppas jag att vi ser en förändring på de områden vi har arbetat på sen sist, säger Bjarne Olsson.

I undersökningen 2014 framkom det att medborgarna i Kristinehamn känner lägre trygghet än i de andra deltagande kommunerna. Sedan dess har kommunen arbetat med att försöka öka tryggheten i Kristinehamn. I maj skrev man ett medborgarlöfte för 2016 och 2017 där kommunen bland annat lovade att genomföra trygghetsvandringar två gånger respektive år.

– Vi har även arbetat med att förbättra belysningen så att fler ska känna sig trygga med att gå ut på kvällarna, säger Bjarne Olsson.

Enligt resultatet av den förra undersökningen skulle kommunen även behöva arbeta mer med bland annat bostäder och fritidsmöjligheter, vilket man har haft i åtanke, menar Bjarne Olsson.

– Det byggs som aldrig förr i Kristinehamn och det planeras även nya bostäder. Sen har vi börjat se över idrottshallarna, invigt vandringsleder och ett utegym.

Under veckan skickas medborgarundersökningen ut till ett slumpmässigt urval av invånare i Kristinehamn. Undersökningen är framtagen av Statistiska centralbyrån, SCB, och består av tre delar. Frågorna handlar om hur det är att leva och bo i kommunen, kommunens olika verksamheter och medborgarens inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

– Jag tycker att det är en väldigt trevlig undersökning, den ger oss bra underlag när vi planerar, säger Bjarne Olsson (S).

Den senaste undersökningen gjordes hösten 2014. Då skickades den ut till 1000 personer och totalt deltog 50 procent. I år vill kommunen att så många som möjligt deltar för att få så rättvisa svar som möjligt.

– Det är bra om man deltar i undersökningen, då bidrar man till att det blir ännu trevligare att bo i Kristinehamn. Det är en möjlighet att påverka. Sen hoppas jag att vi ser en förändring på de områden vi har arbetat på sen sist, säger Bjarne Olsson.

I undersökningen 2014 framkom det att medborgarna i Kristinehamn känner lägre trygghet än i de andra deltagande kommunerna. Sedan dess har kommunen arbetat med att försöka öka tryggheten i Kristinehamn. I maj skrev man ett medborgarlöfte för 2016 och 2017 där kommunen bland annat lovade att genomföra trygghetsvandringar två gånger respektive år.

– Vi har även arbetat med att förbättra belysningen så att fler ska känna sig trygga med att gå ut på kvällarna, säger Bjarne Olsson.

Enligt resultatet av den förra undersökningen skulle kommunen även behöva arbeta mer med bland annat bostäder och fritidsmöjligheter, vilket man har haft i åtanke, menar Bjarne Olsson.

– Det byggs som aldrig förr i Kristinehamn och det planeras även nya bostäder. Sen har vi börjat se över idrottshallarna, invigt vandringsleder och ett utegym.

  • Frida Johansson