2016-09-15 10:14

2016-09-15 10:14

Sällanköpen minskar

NÄRINGSLIV: Sämsta siffran hittills

Kristinehamnarna är dåliga på att handla på hemmaplan. Åtminstone när det kommer till sällanköpsvaror. Bara vartannat köp i den kategorin görs på hemmaplan.
– Vi är väl medvetna om situationen, säger Charlotte Nilsson, ordförande för Omtänksamma Kristinehamn.

Det är Handelns utredningsinstitut, HUI, som tar fram statistik kring svenskarnas köpvanor. När siffrorna för 2015 presenteras visar det lokalt på en nedgång för sällanköpsvaror, medan dagligvaror ökar.

– Vi har tagit del av statistiken och har diskuterat siffrorna på ett medlemsmöte. Att index sjunker är ändå lite förvånande eftersom butikernas omsättning ökar. Så vi får analysera det här ytterligare, säger Charlotte Nilsson.

Den statistik som redovisas på HUI:s webbplats sträcker sig tillbaka till 2007. Då hade Kristinehamn ett sällanköpsindex på 64, det vill säga att 64 av 100 köp gjordes på hemmaplan. Tre år senare var siffran nere på 52. 2013 och 2014 låg sällanköpsindex på 54, men rasade under fjolåret till 51.

En starkt bidragande orsak till att sällanköpsindex går ner är en ökande e-handel. Enligt HUI har den femdubblats de senaste tio åren och uppgick förra året till i runda tal 50 miljarder kronor. Det motsvarar knappt sju procent av den totala handeln i Sverige.

De varor som hade bäst utveckling inom e-handel under fjolåret var bygghandel, barn- och babysegmentet samt mat. De flesta inköp som görs via e-handel är hemelektronik som uppgår till drygt elva miljoner kronor. Sett till andel av den totala handeln inom ett visst segment är det böcker och media som har störst e-handel. Nästan varannan vara, 48 procent, köps online.

När det gäller mat är det dock en väldigt liten andel, cirka 1,5 procent av den totala handeln inom segmentet, som sker via nätet. De flesta väljer fortfarande att handla maten i butik.

Närmar sig 100

Där är kristinehamnarna betydligt mer trogna den lokala marknaden. När det kommer till dagligvaror ökade index till 97, den högsta siffran sedan 2009 då index låg på 100. Dagligvaror har också den fördelen att många väljer att åka till Kristinehamn för att göra sina inköp. Som jämförelse kan nämnas att Storfors har ett dagligvaruindex på 51.

Totalt handelsindex för Kristinehamn 2015 landade på 75. Det är en marginell försämring från föregående år, men i stort sett på samma nivå som Kristinehamn har legat de fyra senaste åren.

Räknat i kronor och ören har handeln i Kristinehamn ökat med 36 miljoner kronor mellan 2014 och 2015. Den största ökningen finns förstås inom dagligvaruhandeln. Men även sällanköpen visar en omsättningsökning, trots ett sjunkande index. Totalt omsatte handeln i Kristinehamn 1 179 miljoner kronor 2015, varav 788 miljoner kronor i dagligvaruhandeln.

– Jag tror att mycket handlar om köptrohet. Vi har allt utbud som behövs, det gäller bara att få folk att handla i Kristinehamn, säger Charlotte Nilsson.

Hon ser också en del ljuspunkter i nya etableringar:

– Karl Hedin har ökat utbudet av byggvaror och i november öppnar H&M. Det tror jag kommer att påverka siffrorna positivt. Det hinner kanske inte slå igenom i år, men för framtiden ser det bra ut.

Det är Handelns utredningsinstitut, HUI, som tar fram statistik kring svenskarnas köpvanor. När siffrorna för 2015 presenteras visar det lokalt på en nedgång för sällanköpsvaror, medan dagligvaror ökar.

– Vi har tagit del av statistiken och har diskuterat siffrorna på ett medlemsmöte. Att index sjunker är ändå lite förvånande eftersom butikernas omsättning ökar. Så vi får analysera det här ytterligare, säger Charlotte Nilsson.

Den statistik som redovisas på HUI:s webbplats sträcker sig tillbaka till 2007. Då hade Kristinehamn ett sällanköpsindex på 64, det vill säga att 64 av 100 köp gjordes på hemmaplan. Tre år senare var siffran nere på 52. 2013 och 2014 låg sällanköpsindex på 54, men rasade under fjolåret till 51.

En starkt bidragande orsak till att sällanköpsindex går ner är en ökande e-handel. Enligt HUI har den femdubblats de senaste tio åren och uppgick förra året till i runda tal 50 miljarder kronor. Det motsvarar knappt sju procent av den totala handeln i Sverige.

De varor som hade bäst utveckling inom e-handel under fjolåret var bygghandel, barn- och babysegmentet samt mat. De flesta inköp som görs via e-handel är hemelektronik som uppgår till drygt elva miljoner kronor. Sett till andel av den totala handeln inom ett visst segment är det böcker och media som har störst e-handel. Nästan varannan vara, 48 procent, köps online.

När det gäller mat är det dock en väldigt liten andel, cirka 1,5 procent av den totala handeln inom segmentet, som sker via nätet. De flesta väljer fortfarande att handla maten i butik.

Närmar sig 100

Där är kristinehamnarna betydligt mer trogna den lokala marknaden. När det kommer till dagligvaror ökade index till 97, den högsta siffran sedan 2009 då index låg på 100. Dagligvaror har också den fördelen att många väljer att åka till Kristinehamn för att göra sina inköp. Som jämförelse kan nämnas att Storfors har ett dagligvaruindex på 51.

Totalt handelsindex för Kristinehamn 2015 landade på 75. Det är en marginell försämring från föregående år, men i stort sett på samma nivå som Kristinehamn har legat de fyra senaste åren.

Räknat i kronor och ören har handeln i Kristinehamn ökat med 36 miljoner kronor mellan 2014 och 2015. Den största ökningen finns förstås inom dagligvaruhandeln. Men även sällanköpen visar en omsättningsökning, trots ett sjunkande index. Totalt omsatte handeln i Kristinehamn 1 179 miljoner kronor 2015, varav 788 miljoner kronor i dagligvaruhandeln.

– Jag tror att mycket handlar om köptrohet. Vi har allt utbud som behövs, det gäller bara att få folk att handla i Kristinehamn, säger Charlotte Nilsson.

Hon ser också en del ljuspunkter i nya etableringar:

– Karl Hedin har ökat utbudet av byggvaror och i november öppnar H&M. Det tror jag kommer att påverka siffrorna positivt. Det hinner kanske inte slå igenom i år, men för framtiden ser det bra ut.