2016-09-15 15:09

2016-09-15 15:09

Anmäler hög ljudvolym vid hörseltest

LEX MARIA

I samband med en hörselkontroll vid en hälsoundersökning sände testapparaten plötsligt ut toner som var kraftigt höga, över hundra decibel.

Händelsen hade kunnat orsaka allvarlig skada på hörseln och vårdgivaren har därför gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Hörseltestet utfördes i hörselbur med hörlurar och automatiskt testprogram. När testet nästan var klart sände apparaten ut toner på mycket hög volym. Apparaten togs ur bruk och skickades för reparation.

Vårdtagaren, som sedan tidigare var döv på ett öra, klarade sig utan några skador.

Händelsen hade kunnat orsaka allvarlig skada på hörseln och vårdgivaren har därför gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Hörseltestet utfördes i hörselbur med hörlurar och automatiskt testprogram. När testet nästan var klart sände apparaten ut toner på mycket hög volym. Apparaten togs ur bruk och skickades för reparation.

Vårdtagaren, som sedan tidigare var döv på ett öra, klarade sig utan några skador.