2016-09-10 10:43

2016-09-10 11:23

Hinder i gatumiljön lappades

Under fredagen var Synskadades riksförbund i östra Värmland ute i centrala Kristinehamn och markerade hinder för synskadade i gatumiljön. Det var en del av kampanjen Gata för alla som har syftet att uppmana folk att visa hänsyn för synskadade.