2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

Kommunen får kritik efter strandrensning

KRISTINEHAMN: Länsstyrelsen anmärker på avfallshantering

Kommunens rensning av stranden på Långön har inte gått rätt till, det skriver länsstyrelsen i ett meddelande till kommunen. De menar att massorna som har rensats bort inte har hanterats på rätt sätt.

I slutet på augusti skrev NKP om hur kommunen ska återanvända de bortrensade massorna från en sandstrand på Långön. Rensningen av stranden började i våras och växterna transporterades sedan vidare till den gamla deponeringsanläggningen på Tyskön. Där skulle de få nytt liv och få växa till en äng. Men hur kommunen har hanterat massorna som rensats bort från Långön är inte godkänt menar länsstyrelsen.

De menar att de inte ser de massor som förts till Tyskön som en planteringsåtgärd, utan som ett dumpningsärende. Länsstyrelsen pekar på att massorna som rensats bort ses som avfall som inte är tillåtet att lämna vid vattenområdet.

Men vad som anses som avfall och inte är inte kommunen och länsstyrelsen helt överrens om. Kommunen menar att massorna som rensats bort från Långön inte är den sortens avfall som länsstyrelsen hänvisar till.

”Bara rena massor”

Kommunen tycker inte att det finns något att anmärka på kring hanteringen eller placeringen av massorna från Långön. De skriver i sitt svar att länsstyrelsen hänvisar till en paragraf som innefattar dumpning av avfall från bland annat transporter med flygplan, fartyg eller smutsiga förorenade massor med olja, kemikalier och muddringar från hamnar och farleder.

Då massorna i detta fall är växter som kommer från en ren strand, kan det inte betraktas som avfall, skriver kommunen. De förklarar att de inte har haft i avsikt att göra sig av med massorna, utan att man har tänkt återanvända dem. Vilket är ännu en anledning till att de inte ska klassas som avfall. De menar även att platsen där man har lämnat de bortrensade massorna är väl vald då växterna har stor chans att överleva och etablera sig på Tyskön.

Utöver hanteringen av massorna påpekar också länsstyrelsen att kommunen bör återställa vallen kring anläggningen där man pålagt massor från Långön. Detta för att det inte ska uppstå grumling av sundet vid högre vattenstånd. Även detta är något som kommunen inte håller med om då de anser att de har placerat ut växterna på ett markområde över förutsägbart vattenstånd.

I slutet på augusti skrev NKP om hur kommunen ska återanvända de bortrensade massorna från en sandstrand på Långön. Rensningen av stranden började i våras och växterna transporterades sedan vidare till den gamla deponeringsanläggningen på Tyskön. Där skulle de få nytt liv och få växa till en äng. Men hur kommunen har hanterat massorna som rensats bort från Långön är inte godkänt menar länsstyrelsen.

De menar att de inte ser de massor som förts till Tyskön som en planteringsåtgärd, utan som ett dumpningsärende. Länsstyrelsen pekar på att massorna som rensats bort ses som avfall som inte är tillåtet att lämna vid vattenområdet.

Men vad som anses som avfall och inte är inte kommunen och länsstyrelsen helt överrens om. Kommunen menar att massorna som rensats bort från Långön inte är den sortens avfall som länsstyrelsen hänvisar till.

”Bara rena massor”

Kommunen tycker inte att det finns något att anmärka på kring hanteringen eller placeringen av massorna från Långön. De skriver i sitt svar att länsstyrelsen hänvisar till en paragraf som innefattar dumpning av avfall från bland annat transporter med flygplan, fartyg eller smutsiga förorenade massor med olja, kemikalier och muddringar från hamnar och farleder.

Då massorna i detta fall är växter som kommer från en ren strand, kan det inte betraktas som avfall, skriver kommunen. De förklarar att de inte har haft i avsikt att göra sig av med massorna, utan att man har tänkt återanvända dem. Vilket är ännu en anledning till att de inte ska klassas som avfall. De menar även att platsen där man har lämnat de bortrensade massorna är väl vald då växterna har stor chans att överleva och etablera sig på Tyskön.

Utöver hanteringen av massorna påpekar också länsstyrelsen att kommunen bör återställa vallen kring anläggningen där man pålagt massor från Långön. Detta för att det inte ska uppstå grumling av sundet vid högre vattenstånd. Även detta är något som kommunen inte håller med om då de anser att de har placerat ut växterna på ett markområde över förutsägbart vattenstånd.

  • Frida Johansson