2016-09-06 14:57

2016-09-06 14:57

Så ska det flaggas lokalt

BESLUT: Policy ses över

Kommunen har ett antal styrdokument av olika slag och det gäller att hålla dessa aktuella. Vid onsdagens sammanträde behandlade kommunstyrelsen flaggpolicyns uppdatering.

Frågan om en aktualisering har även fått bränsle genom en fråga från allmänheten kring kommunens policy att flagga vid olika minoriteters nationaldagar. Policyn stipulerar att samtliga i Sverige godkända minoriteters dagar ska uppmärksammas, undantaget den judiska minoriteten som saknar både flagga och egen dag.

Policyn klargör också vilka dagar utöver allmänna flaggdagar kommunen ska flagga.

Marie Oudin (M) ville dessutom flagga vid kungliga högtidsdagar, men vann inte gehör för sina önskemål. Däremot fick hon igenom ett yrkande kring hur man ska destruera blekta eller utslitna flaggor.

Definitivt besked i frågan tas av kommunfullmäktige.

Frågan om en aktualisering har även fått bränsle genom en fråga från allmänheten kring kommunens policy att flagga vid olika minoriteters nationaldagar. Policyn stipulerar att samtliga i Sverige godkända minoriteters dagar ska uppmärksammas, undantaget den judiska minoriteten som saknar både flagga och egen dag.

Policyn klargör också vilka dagar utöver allmänna flaggdagar kommunen ska flagga.

Marie Oudin (M) ville dessutom flagga vid kungliga högtidsdagar, men vann inte gehör för sina önskemål. Däremot fick hon igenom ett yrkande kring hur man ska destruera blekta eller utslitna flaggor.

Definitivt besked i frågan tas av kommunfullmäktige.