2016-09-06 14:56

2016-09-06 14:56

Prutar på ansökan

BÄCKHAMMAR: Folkets hus får bidrag

Folkets hus i Bäckhammar har fått kraftigt försämrad ekonomi sedan kommunen slutat hyra lokaler av föreningen. Nu beviljas Folkets hus ett utökat bidrag på 25 000 kronor för 2016.

Det var i oktober förra året som Folkets husföreningen i Bäckhammar ansökte om ett kommunalt bidrag på ”ungefär 550 000 - 600 000 kronor”. Föreningen har tidigare haft ett kommunalt bidrag på 106 000 kronor, men kommunen har också hyrt lokaler för skol- och förskoleverksamhet.

Sedan den ansökan avslagits har föreningen återkommit med ytterligare en ansökan om utökat bidrag och det är den som nu resulterar i ett utökat bidrag med 25 000 kronor för årets verksamhet.

Kommunstyrelsen uppmanar också föreningen att se över sin policy när det gäller arvoden.

Det var i oktober förra året som Folkets husföreningen i Bäckhammar ansökte om ett kommunalt bidrag på ”ungefär 550 000 - 600 000 kronor”. Föreningen har tidigare haft ett kommunalt bidrag på 106 000 kronor, men kommunen har också hyrt lokaler för skol- och förskoleverksamhet.

Sedan den ansökan avslagits har föreningen återkommit med ytterligare en ansökan om utökat bidrag och det är den som nu resulterar i ett utökat bidrag med 25 000 kronor för årets verksamhet.

Kommunstyrelsen uppmanar också föreningen att se över sin policy när det gäller arvoden.