2016-09-06 14:24

2016-09-06 14:24

Mer än bara hallar

BESLUT: Kommunen ska se över idrottsanläggningar

Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att se över kommunens idrottsanläggningar. Efter ett tilläggsyrkande från alliansens sida innefattar översynen samtliga anläggningar, inte bara idrottshallar som det först var tal om.

Från idrottsföreningarnas sida har det sedan en tid tillbaka funnits önskemål om att fräscha upp de idrottshallar som finns. Nu har frågan kommit så långt att kommunstyrelsen har ställt sig bakom en översyn. Denna ska också inventera behovet av tider.

– Det finns inte längre några tider att få, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Från alliansens sida fanns inget motstånd mot översynen, snarare tvärtom. Oppositionsrådet Marie Oudin (M) lyfte i stället fram motorsportens behov och då främst enduroåkarna som länge har kämpat för att få en bana:

– Det är en långbänk som vi borde kunna lösa.

Därför ändrades beslutsförslaget så att översynen ska omfatta både idrottshallar och idrottsanläggningar. Alliansen valde att göra en protokollsanmärkning om endurobanan.

Från idrottsföreningarnas sida har det sedan en tid tillbaka funnits önskemål om att fräscha upp de idrottshallar som finns. Nu har frågan kommit så långt att kommunstyrelsen har ställt sig bakom en översyn. Denna ska också inventera behovet av tider.

– Det finns inte längre några tider att få, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Från alliansens sida fanns inget motstånd mot översynen, snarare tvärtom. Oppositionsrådet Marie Oudin (M) lyfte i stället fram motorsportens behov och då främst enduroåkarna som länge har kämpat för att få en bana:

– Det är en långbänk som vi borde kunna lösa.

Därför ändrades beslutsförslaget så att översynen ska omfatta både idrottshallar och idrottsanläggningar. Alliansen valde att göra en protokollsanmärkning om endurobanan.