2016-09-06 15:58

2016-09-06 15:58

Byggkontrakt klart

NÄRINGSLIV: Finnfoam har hittat en entreprenör

Det blir Logistic Contractor som ska bygga Finnfoams fabrik vid Hinkebo. Man räknar med att Finnfoam ska få tillgång till den färdiga anläggningen i maj nästa år.

Finnfoam har för avsikt att bygga en anläggning för tillverkning av isolering i skumplast. Den planerade anläggningen är 11 000 kvadratmeter stor. Den innefattar en produktionsdel, en lagerdel samt en kontorsdel på 450 kvadratmeter.

Satsningen i Kristinehamn är Finnfoams hittills största och görs för att svara upp mot den efterfrågan för företagets produkter som finns på den svenska och norska marknaden. Enligt uppgift ska fabriken inledningsvis sysselsätta ungefär 50 personer.

Finnfoam har dessutom anmält intresse för att köpa ytterligare mark i området för framtida expansion. Kommunstyrelsen ställde sig under tisdagen positiv till en dylik affär och skickade ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

Sedan miljöprövningen gick igenom i våras och vann laga kraft har Finnfoam sökt efter en entreprenör för bygget av anläggningen.

Enligt plan

När NKP talade med exportchef Kari Soitamo i början av sommaren sade han att arbetet verkade dra ut på tiden med tanke på semestertider, men att målsättningen ändå har varit att komma i gång med produktionen innan nästa sommar. En ambition som nu tycks uppfyllas.

– Vi tackar för förtroendet och kommer att påbörja produktionen omgående, eftersom vi har en kort byggtid i projektet. Redan i maj 2017 ska vi lämna över en färdig anläggning till kunden, säger Sandu Nylmon, kalkylchef på Logistic Contractor, i ett pressmeddelande.

Logictic Contractor ingår i Wästbyggruppen AB.

Finnfoam har för avsikt att bygga en anläggning för tillverkning av isolering i skumplast. Den planerade anläggningen är 11 000 kvadratmeter stor. Den innefattar en produktionsdel, en lagerdel samt en kontorsdel på 450 kvadratmeter.

Satsningen i Kristinehamn är Finnfoams hittills största och görs för att svara upp mot den efterfrågan för företagets produkter som finns på den svenska och norska marknaden. Enligt uppgift ska fabriken inledningsvis sysselsätta ungefär 50 personer.

Finnfoam har dessutom anmält intresse för att köpa ytterligare mark i området för framtida expansion. Kommunstyrelsen ställde sig under tisdagen positiv till en dylik affär och skickade ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

Sedan miljöprövningen gick igenom i våras och vann laga kraft har Finnfoam sökt efter en entreprenör för bygget av anläggningen.

Enligt plan

När NKP talade med exportchef Kari Soitamo i början av sommaren sade han att arbetet verkade dra ut på tiden med tanke på semestertider, men att målsättningen ändå har varit att komma i gång med produktionen innan nästa sommar. En ambition som nu tycks uppfyllas.

– Vi tackar för förtroendet och kommer att påbörja produktionen omgående, eftersom vi har en kort byggtid i projektet. Redan i maj 2017 ska vi lämna över en färdig anläggning till kunden, säger Sandu Nylmon, kalkylchef på Logistic Contractor, i ett pressmeddelande.

Logictic Contractor ingår i Wästbyggruppen AB.