2016-08-15 06:00

2016-08-15 06:00

Färre men högre verk

ÖLME: Vindkraftbolaget vill ändra sitt tillstånd

Vindkraftbolaget Eolus Vind har sedan två år tillbaka tillstånd att bygga en vindkraftpark i Ölme. Anledningen till att bygget inte har kommit i gång ännu är att bolaget vill utöka tillståndet för att kunna bygga högre vindkraftverk.

För sju år sedan påbörjades ett vindkraftprojekt i Ölme. Vindkraftbolaget Eolus Vind skulle bygga vindkraftverken och 2014 vann det ursprungliga förslaget laga kraft. Tillståndet gav klartecken till att bygga 16 stycken 150 meter höga vindkraftverk. Sedan projektet startade har tekniken utvecklats och Eolus Vind har nu skickat in en ansökan om ändringstillstånd för vindkraftparken i Ölme.

– Teknikutvecklingen inom området vinddriven el går fortare än myndigheternas handläggningstider. Därför har vi nu sökt ändringstillstånd av länsstyrelsen i Värmland för att kunna maximera effekten av vindkraftparken, säger Johan Hammarqvist, kommunikationsansvarig på Eolus Vind.

Färre men högre

Det reviderade förslaget handlar om att få tillstånd att bygga färre men högre vindkraftverk. Eolus Vind menar att det skulle vara mer förmånligt för alla inblandade parter att i stället bygga 13 stycken vindkraftverk, men göra dem 200 meter höga i stället för 150 meter. Så stora vindkraftverk var inte möjliga rent tekniskt när projektet påbörjades 2009, men i nuläget är det den bästa lösningen, enligt Eolus Vind.

– Det kommer att kosta mer att bygga dem, men det kommer att löna sig ekonomiskt på sikt, eftersom att det totalt sett leder till en högre energiproduktion. Ju mer el desto bättre, säger Johan Hammarqvist.

Dubbel effekt

Enligt den nuvarande planen kommer vindkraftverken att generera mellan fem och sex miljoner kilowattimmar el på ett år. Eftersom att den genomsnittliga elförbrukningen för en villa är 5500 kilowattimmar om året skulle det räcka för att försörja ungefär 1000 villor med hushållsel. Om ändringarna går igenom och större maskiner byggs kommer effekten att fördubblas, och vindkraftparken kommer alltså att kunna ge el till omkring 2000 hushåll.

När det nya beslutet kommer att fattas är oklart, men Johan Hammarqvist understryker att den här typen av processer kan ta lång tid. När länsstyrelsen har fattat sitt beslut återstår arbetet med att söka investerare till parken. Det kan vara exempelvis bolag, ofta elbolag, landsting eller kommuner.

Kommer parken att byggas enligt ursprungsförslaget om ni får avslag på ändringsansökan?

– Det kan jag inte svara på ännu. Det beror helt på marknaden och hur elpriserna utvecklas, säger Johan Hammarqvist.

Har mött motstånd

I Ölme råder delade meningar om vindkraftparken. En grupp Ölmebor har överklagat länsstyrelsens beslut om att låta Eolus Vind bygga 16 stycken 150 meter höga vindkraftverk. De har fått avslag på sin överklagan i alla instanser. Samrådstiden för förslaget om högre vindkraftverk gick ut i juli i år. Det innebär i stort sett att det är för sent för allmänheten att lämna sina skriftliga synpunkter för att ha underlag för att överklaga det nya planförslaget.

För sju år sedan påbörjades ett vindkraftprojekt i Ölme. Vindkraftbolaget Eolus Vind skulle bygga vindkraftverken och 2014 vann det ursprungliga förslaget laga kraft. Tillståndet gav klartecken till att bygga 16 stycken 150 meter höga vindkraftverk. Sedan projektet startade har tekniken utvecklats och Eolus Vind har nu skickat in en ansökan om ändringstillstånd för vindkraftparken i Ölme.

– Teknikutvecklingen inom området vinddriven el går fortare än myndigheternas handläggningstider. Därför har vi nu sökt ändringstillstånd av länsstyrelsen i Värmland för att kunna maximera effekten av vindkraftparken, säger Johan Hammarqvist, kommunikationsansvarig på Eolus Vind.

Färre men högre

Det reviderade förslaget handlar om att få tillstånd att bygga färre men högre vindkraftverk. Eolus Vind menar att det skulle vara mer förmånligt för alla inblandade parter att i stället bygga 13 stycken vindkraftverk, men göra dem 200 meter höga i stället för 150 meter. Så stora vindkraftverk var inte möjliga rent tekniskt när projektet påbörjades 2009, men i nuläget är det den bästa lösningen, enligt Eolus Vind.

– Det kommer att kosta mer att bygga dem, men det kommer att löna sig ekonomiskt på sikt, eftersom att det totalt sett leder till en högre energiproduktion. Ju mer el desto bättre, säger Johan Hammarqvist.

Dubbel effekt

Enligt den nuvarande planen kommer vindkraftverken att generera mellan fem och sex miljoner kilowattimmar el på ett år. Eftersom att den genomsnittliga elförbrukningen för en villa är 5500 kilowattimmar om året skulle det räcka för att försörja ungefär 1000 villor med hushållsel. Om ändringarna går igenom och större maskiner byggs kommer effekten att fördubblas, och vindkraftparken kommer alltså att kunna ge el till omkring 2000 hushåll.

När det nya beslutet kommer att fattas är oklart, men Johan Hammarqvist understryker att den här typen av processer kan ta lång tid. När länsstyrelsen har fattat sitt beslut återstår arbetet med att söka investerare till parken. Det kan vara exempelvis bolag, ofta elbolag, landsting eller kommuner.

Kommer parken att byggas enligt ursprungsförslaget om ni får avslag på ändringsansökan?

– Det kan jag inte svara på ännu. Det beror helt på marknaden och hur elpriserna utvecklas, säger Johan Hammarqvist.

Har mött motstånd

I Ölme råder delade meningar om vindkraftparken. En grupp Ölmebor har överklagat länsstyrelsens beslut om att låta Eolus Vind bygga 16 stycken 150 meter höga vindkraftverk. De har fått avslag på sin överklagan i alla instanser. Samrådstiden för förslaget om högre vindkraftverk gick ut i juli i år. Det innebär i stort sett att det är för sent för allmänheten att lämna sina skriftliga synpunkter för att ha underlag för att överklaga det nya planförslaget.

  • Ingrid Ramberg