2016-08-11 14:42

2016-08-11 14:42

Pensionärerna vill minska telefonköer

FÖRENINGSLIV: De är överens om vilka frågor de vill driva

Kristinehamns pensionärsorganisationer samarbetar mycket och driver de flesta frågorna tillsammans. Just nu handlar deras arbete mycket om att försöka korta ner köerna till vårdcentraler och boenden.

Det finns många pensionärsföreningar i Kristinehamn med omnejd. Organisationerna strävar mot att förbättra tillvaron för kommunens äldre och merparten är partipolitiskt och religiöst oberoende. Flera av dem samarbetar genom att medverka i Kommunala Pensionärsrådet, KPR. Där beslutar de tillsammans om vilka frågor de ska driva och försöker påverka lokala politiker.

Tillgänglighet viktigt

Pensionärsorganisationerna är överens om att köerna till läkare och vårdcentraler är ett stort problem.

– Förra veckan sökte jag en tid hos en läkare. Jag ringde säkert sex eller sju gånger på en vecka, utan att få tag på någon. Vi vill påverka landstinget och Vintergatans vårdcentral så att de inför något sorts drop-in-system, säger Ulf Kroon, ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, i Kristinehamn.

Arbetet för en mer tillgänglig vård har pågått ett tag och det verkar ge resultat.

– Vi har lyckats påverka så mycket att ett landstingsråd har fått i uppdrag att kolla på saken och förhoppningsvis fixa det, berättar SPF Seniorerna Bros ordförande Vilmar Torneborg.

Boendefrågan aktuell

En annan central fråga för KPR är äldres rätt till boende. Att Broängens äldreboende lägger ned sin verksamhet och de som bott där flyttas till befintliga hem är inte uppskattat av pensionärsorganisationerna.

– Det skapar ett kösamhälle. Det är också viktigt att de som av olika anledningar bor kvar hemma när de blir äldre får den vård och hjälp de behöver i hemmet. Det är synd att de anhöriga ska behöva vårda när det finns personal som ska göra det, säger Vilmar Torneborg.

I dagsläget finns en nedre åldersgräns för att få plats på ett äldreboende, något som pensionärsorganisationerna ställer sig emot.

– Vi vill ha bort den gränsen. Man kan bli sjuk även om man är 55 år, och då ska man ha rätt till en plats på ett boende, säger Mats Eriksson, ordförande för Pensionärernas Riksorganisation, PRO, i Kristinehamn.

Ojämställd pension

För Svenska Kommunalpensionärerna, SKPF, är det extra viktigt att gynna kvinnliga pensionärer. SKPF är Kristinehamns största pensionärsorganisation sett till medlemsantalet, och många av medlemmarna är kvinnor.

– Kvinnliga pensionärer har ofta haft lågavlönade jobb vilket leder till låga pensioner. Det är angeläget för oss att jobba för deras rättigheter. Det handlar bland annat om skatter, men det börjar ju ordna upp sig nu, säger SKPF:s ordförande Anneli Ericsson.

Både Ulf Kroon, Vilmar Torneborg, Mats Eriksson och Anneli Ericsson tycker att det är positivt att ha ett välfungerande samarbete organisationerna emellan.

– För det mesta är vi helt överens. Vi har ju samma problem att försöka lösa, säger Anneli Ericsson.

Det finns många pensionärsföreningar i Kristinehamn med omnejd. Organisationerna strävar mot att förbättra tillvaron för kommunens äldre och merparten är partipolitiskt och religiöst oberoende. Flera av dem samarbetar genom att medverka i Kommunala Pensionärsrådet, KPR. Där beslutar de tillsammans om vilka frågor de ska driva och försöker påverka lokala politiker.

Tillgänglighet viktigt

Pensionärsorganisationerna är överens om att köerna till läkare och vårdcentraler är ett stort problem.

– Förra veckan sökte jag en tid hos en läkare. Jag ringde säkert sex eller sju gånger på en vecka, utan att få tag på någon. Vi vill påverka landstinget och Vintergatans vårdcentral så att de inför något sorts drop-in-system, säger Ulf Kroon, ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, i Kristinehamn.

Arbetet för en mer tillgänglig vård har pågått ett tag och det verkar ge resultat.

– Vi har lyckats påverka så mycket att ett landstingsråd har fått i uppdrag att kolla på saken och förhoppningsvis fixa det, berättar SPF Seniorerna Bros ordförande Vilmar Torneborg.

Boendefrågan aktuell

En annan central fråga för KPR är äldres rätt till boende. Att Broängens äldreboende lägger ned sin verksamhet och de som bott där flyttas till befintliga hem är inte uppskattat av pensionärsorganisationerna.

– Det skapar ett kösamhälle. Det är också viktigt att de som av olika anledningar bor kvar hemma när de blir äldre får den vård och hjälp de behöver i hemmet. Det är synd att de anhöriga ska behöva vårda när det finns personal som ska göra det, säger Vilmar Torneborg.

I dagsläget finns en nedre åldersgräns för att få plats på ett äldreboende, något som pensionärsorganisationerna ställer sig emot.

– Vi vill ha bort den gränsen. Man kan bli sjuk även om man är 55 år, och då ska man ha rätt till en plats på ett boende, säger Mats Eriksson, ordförande för Pensionärernas Riksorganisation, PRO, i Kristinehamn.

Ojämställd pension

För Svenska Kommunalpensionärerna, SKPF, är det extra viktigt att gynna kvinnliga pensionärer. SKPF är Kristinehamns största pensionärsorganisation sett till medlemsantalet, och många av medlemmarna är kvinnor.

– Kvinnliga pensionärer har ofta haft lågavlönade jobb vilket leder till låga pensioner. Det är angeläget för oss att jobba för deras rättigheter. Det handlar bland annat om skatter, men det börjar ju ordna upp sig nu, säger SKPF:s ordförande Anneli Ericsson.

Både Ulf Kroon, Vilmar Torneborg, Mats Eriksson och Anneli Ericsson tycker att det är positivt att ha ett välfungerande samarbete organisationerna emellan.

– För det mesta är vi helt överens. Vi har ju samma problem att försöka lösa, säger Anneli Ericsson.

  • Ingrid Ramberg

Pensionärsorganisationer

Följande pensionärsföreningar får föreningsbidrag för kommunen

• SKPF får 58 888 kronor, varav 22 924 är medlemsbidrag beräknat på 1042 medlemmar

• SPF Seniorerna BRO får 25 884, varav 6 644 är medlemsbidrag kronor beräknat på 302 medlemmar

• PRO Björneborg får 12 912 kronor, 3 366 är medlemsbidrag beräknat på 153 medlemmar

• PRO Bäckhammar får 46 424 kronor, varav 2 024 är medlemsbidrag beräknat på 92 medlemmar

• PRO Kristinehamn får 82 196 kronor, varav 13 376 är medlemsbidrag beräknat på 608 medlemmar

• SPRF får 18 932 kronor, varav 6 204 är medlemsbidrag beräknat på 282 medlemmar

• Rudskoga pensionärsförening får 4 912 kronor, varav 990 beräknat på 45 medlemmar

Källa: Socialnämnden