2016-08-11 15:04

2016-08-11 15:04

Landshövdingen inviger vandringsleder

VISNUMS-KIL

Lördagen den 3 september inviger kommunen, ihop med länsstyrelsen, tre upprustade vandringsleder i naturreservatet Nötön-Åråsviken i Visnums-Kil.

Tidigare i år har kommunen och länsstyrelsen rustat upp alla tre vandringslederna i naturreservatet Nötön-Åråsviken. Lederna har bland annat fått ny vägvisning, det har röjts sly, lagts nya spångar och nya rastbord har placerats ut.

Arskagsleden har redan kvalitetssäkrats som Värmlandsled. Målsättningen är att de andra två lederna ska bli godkända som Värmlandsleder i början av hösten.

Landshövdingen kommer att delta vid invigningen och hålla ett tal. Det utlovas även guidning samt fika.

Tidigare i år har kommunen och länsstyrelsen rustat upp alla tre vandringslederna i naturreservatet Nötön-Åråsviken. Lederna har bland annat fått ny vägvisning, det har röjts sly, lagts nya spångar och nya rastbord har placerats ut.

Arskagsleden har redan kvalitetssäkrats som Värmlandsled. Målsättningen är att de andra två lederna ska bli godkända som Värmlandsleder i början av hösten.

Landshövdingen kommer att delta vid invigningen och hålla ett tal. Det utlovas även guidning samt fika.