2016-08-11 17:03

2016-08-11 17:04

Brist på behöriga lärare

SKOLA: Svårt att rekrytera i många ämnen

Många kommuner har haft svårt att få tag i tillräckligt med behöriga lärare. I Kristinehamn har man aldrig varit med om något liknande. Lärare är numera mer benägna att flytta på sig.

– Det har varit jättetufft i år, precis som det har varit i hela landet, säger Sofia Asplund, personalstrateg på skolförvaltningen.

Hon förklarar att det är en otrolig konkurrens om lärarna och att de rör på sig på ett annat sätt än tidigare.

I Kristinehamn har man fått ta in obehöriga lärare.

– Vi har fått behöriga lärare också men det är en större andel obehöriga lärare än det har varit tidigare, säger hon.

För att få tillsvidareanställning som lärare krävs lärarlegitimation, de obehöriga lärarna anställs för max ett läsår i taget. Det innebär att de tjänsterna som tillsatts med obehöriga lärare kommer att lysas ut igen nästa år.

Ungefär ett tiotal tjänster är tillsatta med obehöriga lärare av det 40-tal som anställts.

Sofia Asplund förklarar att det finns en rörlighet bland lärarna som man inte har sett förut.

Vad beror det på?

– Det finns en marknad.

Det finns olika skäl till varför lärare flyttar på sig, en kan vara att få högre lön.

Många pendlare

I Kristinehamn har man haft många lärare som bor i Karlstad.

– Tidigare har det varit svårt att få jobb i Karlstad men nu när Karlstad också står inför stora rekryteringsbehov är det svårt att konkurrera. Även om man kan konkurrera med lönen så är det omöjligt att konkurrera med tiden för pendlingen.

Karlstads behov av fler lärare gör att det blir svårare för Kristinehamn.

Vad gör ni för att dämpa problemet?

– Det är ett arbete som vi gör hela tiden. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare, som att jobba med hur man kan vara föräldrar och jobba. Det handlar om att ha en bra arbetsplats.

Alla ämnen

Tidigare har det varit brist på lärare i framför allt matematik och NO. I år har det behövts lärare i de flesta ämnen.

– Det har funnits behov inom alla lärarkategorier. Även i språk som vi inte har haft mycket av tidigare.

Även inom förskolan har det varit stora behov av ny personal. Där är inte orsaken att personalen rört på sig utan snarare att man har utökat antalet platser och startat upp nya avdelningar.

– Det är mycket nyrekrytering. Det har gått förhållandevis bra.

Några tjänster har tillsatts med obehöriga men det har inte varit lika svårt att få tag på behörig personal till förskolan som till skolan.

– Men det är fortfarande stort behov, säger Sofia Asplund.

Fortfarande är det några tjänster inom förskolan som inte är besatta och några enstaka inom skolan.

– Det har varit jättetufft i år, precis som det har varit i hela landet, säger Sofia Asplund, personalstrateg på skolförvaltningen.

Hon förklarar att det är en otrolig konkurrens om lärarna och att de rör på sig på ett annat sätt än tidigare.

I Kristinehamn har man fått ta in obehöriga lärare.

– Vi har fått behöriga lärare också men det är en större andel obehöriga lärare än det har varit tidigare, säger hon.

För att få tillsvidareanställning som lärare krävs lärarlegitimation, de obehöriga lärarna anställs för max ett läsår i taget. Det innebär att de tjänsterna som tillsatts med obehöriga lärare kommer att lysas ut igen nästa år.

Ungefär ett tiotal tjänster är tillsatta med obehöriga lärare av det 40-tal som anställts.

Sofia Asplund förklarar att det finns en rörlighet bland lärarna som man inte har sett förut.

Vad beror det på?

– Det finns en marknad.

Det finns olika skäl till varför lärare flyttar på sig, en kan vara att få högre lön.

Många pendlare

I Kristinehamn har man haft många lärare som bor i Karlstad.

– Tidigare har det varit svårt att få jobb i Karlstad men nu när Karlstad också står inför stora rekryteringsbehov är det svårt att konkurrera. Även om man kan konkurrera med lönen så är det omöjligt att konkurrera med tiden för pendlingen.

Karlstads behov av fler lärare gör att det blir svårare för Kristinehamn.

Vad gör ni för att dämpa problemet?

– Det är ett arbete som vi gör hela tiden. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare, som att jobba med hur man kan vara föräldrar och jobba. Det handlar om att ha en bra arbetsplats.

Alla ämnen

Tidigare har det varit brist på lärare i framför allt matematik och NO. I år har det behövts lärare i de flesta ämnen.

– Det har funnits behov inom alla lärarkategorier. Även i språk som vi inte har haft mycket av tidigare.

Även inom förskolan har det varit stora behov av ny personal. Där är inte orsaken att personalen rört på sig utan snarare att man har utökat antalet platser och startat upp nya avdelningar.

– Det är mycket nyrekrytering. Det har gått förhållandevis bra.

Några tjänster har tillsatts med obehöriga men det har inte varit lika svårt att få tag på behörig personal till förskolan som till skolan.

– Men det är fortfarande stort behov, säger Sofia Asplund.

Fortfarande är det några tjänster inom förskolan som inte är besatta och några enstaka inom skolan.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.