2016-07-29 06:00

2016-07-29 06:00

Efter Ernst – planer på att sälja

GUSTAFSVIK: Tanken är att hitta köpare till herrgårdsparken

Under torsdagskvällar bänkar sig många för att se vad Ernst Kirchsteiger ska göra med flygeln på Gustafsvik.
När allt är klart och tv-kamerorna slocknat är kommunens plan att stycka av och sälja delar av fastigheten.

Fastigheten där herrgårdsflyglarna, parken och uthusen ligger är enorm. Kommunens fastighetschef Jan Wetterstrand förklarar att ytan på tomten är hela 1,8 miljoner kvadratmeter. En fastighet som går på båda sidor om vägen och innehåller både skog och mark. Tidigare har två stallbyggnader styckats av. Totalt har det gjorts tre mindre avstyckningar från fastigheten.

Men under de senaste åren har inga ytterligare delar styckats av. Det finns enligt Jan Wetterstrand inga politiska beslut om en försäljning med grundtanken är att man ska försöka hitta en köpare till herrgårdsparken och byggnaderna som finns där. Exakt hur avstyckningen kan utformas beror på vad länsstyrelsen har att säga om saken. Försäljning av fastigheten kommer dock inte att ske förrän under hösten. Innan dess ska tv-bolaget ha möjlighet att spela in Jul med Ernst.

Fastigheten där herrgårdsflyglarna, parken och uthusen ligger är enorm. Kommunens fastighetschef Jan Wetterstrand förklarar att ytan på tomten är hela 1,8 miljoner kvadratmeter. En fastighet som går på båda sidor om vägen och innehåller både skog och mark. Tidigare har två stallbyggnader styckats av. Totalt har det gjorts tre mindre avstyckningar från fastigheten.

Men under de senaste åren har inga ytterligare delar styckats av. Det finns enligt Jan Wetterstrand inga politiska beslut om en försäljning med grundtanken är att man ska försöka hitta en köpare till herrgårdsparken och byggnaderna som finns där. Exakt hur avstyckningen kan utformas beror på vad länsstyrelsen har att säga om saken. Försäljning av fastigheten kommer dock inte att ske förrän under hösten. Innan dess ska tv-bolaget ha möjlighet att spela in Jul med Ernst.