2016-07-14 11:50

2016-07-14 11:50

Ohälsa på arbetsplatsen

KOMMUNEN: Sabina Gomez Jansson kommenterar Arbetsmiljöverkets inspektion

Många socialsekreterare upplever stress på jobbet. Utökade resurser och bra samarbete med ledningen är avgörande för att förbättra arbetsmiljön inom branschen, enligt Akademikerförbundet SSR.

I onsdags skrev NKP om Arbetsmiljöverkets inspektion av socialsekreterarnas arbetssituation i Kristinehamn. Brister framkom i inspektionen och den visade att socialsekreterarna upplever press och tidsbrist i arbetet. Nu kommenterar Sabina Gomez Jansson, ordförande i Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Kristinehamn uppgifterna.

Nationellt problem

Sabina Gomez Jansson vill betona att problemet inte är isolerat till Kristinehamn. Att socialarbetare upplever sin arbetsplats slitsam och pressad är ett problem i hela Sverige.

– Det är inte direkt nyheter för oss, vi vet att arbetet gör många sjuka. Det är tyvärr ett nationellt problem och det syns tydligt i rapporter. Sen har det pratats om att socialtjänsten håller på att haverera under trycket då det kommer många asylsökande till Sverige till exempel. Vi kritiserar den nya strängare asyllagstiftningen och tror att det som behövs är mer resurser för att hantera akuta situationer, säger hon.

Begränsad enkät

Inspektionen från Arbetsmiljöverket bestod av en enkät och kompletterande intervjuer, där en del av socialsekreterarna fick utveckla och motivera sina svar. Sabina Gomez Jansson tror att frågorna i enkäten kan ha varit något begränsande, vilket kan ha lett till att resultatet är missvisande.

– Bland annat var det en fråga om vilka arbetsuppgifter man har. När man läser till socionom kanske det inte står helt klart att arbetet också kan innebära att ta hand om ett barn medan en kollega pratar med föräldrarna eller liknande, men sådana saker ingår också i jobbet. Det kan vara så att svaren uppfattades som hårdare kritik än de egentligen var, frågorna var lite snävt ställda.

Ekonomiska resurser

Problemen med socialsekreterares arbetssituation är i grunden en politisk fråga, enligt Sabina Gomez Jansson.

– Vi har under lång tid påtalat att vi måste prioriteras högre och att vi behöver mer resurser. Vi har ett bra samarbete med ledningen och har upplevt ett gott stöd från arbetsgivarhåll. Det har bland annat tillsatts tre nya enhetschefer i Kristinehamn. Men det spelar ingen roll hur många bra mellanchefer vi har, för i slutändan handlar det ändå om kronor och ören, säger hon.

Hoppfullt

Bra chefer och tydliga instruktioner underlättar dock givetvis för de anställda. Enheten för försörjningsstöd har nyligen fått en ny chef.

– De som jobbar där har tidigare upplevt att de inte fått tillräckligt med stöd uppifrån. Nu har de hopp om att den nya chefen ska ta större ansvar och att det ska reda upp sig, säger Sabina Gomez Jansson.

I onsdags skrev NKP om Arbetsmiljöverkets inspektion av socialsekreterarnas arbetssituation i Kristinehamn. Brister framkom i inspektionen och den visade att socialsekreterarna upplever press och tidsbrist i arbetet. Nu kommenterar Sabina Gomez Jansson, ordförande i Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Kristinehamn uppgifterna.

Nationellt problem

Sabina Gomez Jansson vill betona att problemet inte är isolerat till Kristinehamn. Att socialarbetare upplever sin arbetsplats slitsam och pressad är ett problem i hela Sverige.

– Det är inte direkt nyheter för oss, vi vet att arbetet gör många sjuka. Det är tyvärr ett nationellt problem och det syns tydligt i rapporter. Sen har det pratats om att socialtjänsten håller på att haverera under trycket då det kommer många asylsökande till Sverige till exempel. Vi kritiserar den nya strängare asyllagstiftningen och tror att det som behövs är mer resurser för att hantera akuta situationer, säger hon.

Begränsad enkät

Inspektionen från Arbetsmiljöverket bestod av en enkät och kompletterande intervjuer, där en del av socialsekreterarna fick utveckla och motivera sina svar. Sabina Gomez Jansson tror att frågorna i enkäten kan ha varit något begränsande, vilket kan ha lett till att resultatet är missvisande.

– Bland annat var det en fråga om vilka arbetsuppgifter man har. När man läser till socionom kanske det inte står helt klart att arbetet också kan innebära att ta hand om ett barn medan en kollega pratar med föräldrarna eller liknande, men sådana saker ingår också i jobbet. Det kan vara så att svaren uppfattades som hårdare kritik än de egentligen var, frågorna var lite snävt ställda.

Ekonomiska resurser

Problemen med socialsekreterares arbetssituation är i grunden en politisk fråga, enligt Sabina Gomez Jansson.

– Vi har under lång tid påtalat att vi måste prioriteras högre och att vi behöver mer resurser. Vi har ett bra samarbete med ledningen och har upplevt ett gott stöd från arbetsgivarhåll. Det har bland annat tillsatts tre nya enhetschefer i Kristinehamn. Men det spelar ingen roll hur många bra mellanchefer vi har, för i slutändan handlar det ändå om kronor och ören, säger hon.

Hoppfullt

Bra chefer och tydliga instruktioner underlättar dock givetvis för de anställda. Enheten för försörjningsstöd har nyligen fått en ny chef.

– De som jobbar där har tidigare upplevt att de inte fått tillräckligt med stöd uppifrån. Nu har de hopp om att den nya chefen ska ta större ansvar och att det ska reda upp sig, säger Sabina Gomez Jansson.

  • Ingrid Ramberg