2016-06-21 21:02

2016-06-21 21:03

Bra ekonomiska förutsättningar

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Budget 2017

De ekonomiska förutsättningarna ser goda ut för 2017. Trots att stora investeringar planeras i Kristinehamns kommun under kommande år räknar man med ett resultat på 27,9 miljoner kronor.

Under tisdagen beslutade fullmäktige om budgeten för 2017 och planen för åren 2018 och 2019. Kommunens ekonomichef Wibecke Björkelund Ivarsson inledde med en redovisning av det ekonomiska läget och det budgetförslag som fullmäktige ska ta ställning till. De ekonomiska förutsättningarna inför 2017 ser bra ut. Tack vare tillskott av statliga bidrag har kommunen kunnat hantera de ökade kostnaderna på grund av volymökningar inom främst skola och socialförvaltning.

– Inför nästa år får vi ytterligare extra pengar med anledning av flyktingsituationen. Vi kommer at få ungefär 38 miljoner mer än vi hade räknat med, förklarade Wibecke Björkelund Ivarsson.

Samtidigt kan det ske snabba svängningar i befolkningsutvecklingen, vilket innebär att den långsiktiga planeringen är svår. Även om 2017 ser positivt ut kan åren därefter bli desto tuffare, då det är osäkert hur mycket statsbidrag kommunen kommer att få.

– Kostnaderna ökar procentuellt sett mer än vad intäkterna gör och därför står vi inför utmaningar 2018 och 2019, menade Wibecke Björkelund Ivarsson.

Stora investeringar

Vad gäller investeringar kommer kommunen att kunna investera nästan 50 miljoner nästa år, utan att låna. Investeringar som finns med i nästa års budget är bland annat tio miljoner till stadsparken på Svinvallen, tolv miljoner kronor till ny förskola och en miljon kronor till centrumprojektet torgen.

Bjarne Olsson (S) förklarar att de största satsningarna kommer att göras inom skola och socialförvaltning. Bland annat läggs 1,5 miljoner kronor på ökad bemanning inom äldreomsorgen, 500 000 kronor mer till elevhälsan, 350 000 kronor till en jämställdhetssatsning för att öka måluppfyllelsen i skolan samt 500 000 kronor mer till föreningsbidrag.

Nya förskolor

Två nya förskolor kommer att byggas och en tredje planeras.

– Det här innebär också att vi kan ta de första stegen mot att minska barngruppernas storlek. Det har vi kämpat med att hitta ekonomi för de senaste åren, säger Bjarne Olsson.

Marie Oudin (M) presenterade alliansens tilläggsförslag. Ett av förslagen handlade om att ge Närsam i uppdrag att ta fram en modell för sommarlovsentreprenörer för åldrarna 16-19 år. Hon föreslog också att de tre miljoner som var föreslagna till Kom i jobb i stället satsas på ett projekt för att minska den höga sjukfrånvaron inom socialförvaltningen.

Majoriteten ansåg att alliansens förslag behöver utredas ytterligare innan något beslut kan tas. Budgeten klubbades därför enligt de rödgrönas förslag.

Under tisdagen beslutade fullmäktige om budgeten för 2017 och planen för åren 2018 och 2019. Kommunens ekonomichef Wibecke Björkelund Ivarsson inledde med en redovisning av det ekonomiska läget och det budgetförslag som fullmäktige ska ta ställning till. De ekonomiska förutsättningarna inför 2017 ser bra ut. Tack vare tillskott av statliga bidrag har kommunen kunnat hantera de ökade kostnaderna på grund av volymökningar inom främst skola och socialförvaltning.

– Inför nästa år får vi ytterligare extra pengar med anledning av flyktingsituationen. Vi kommer at få ungefär 38 miljoner mer än vi hade räknat med, förklarade Wibecke Björkelund Ivarsson.

Samtidigt kan det ske snabba svängningar i befolkningsutvecklingen, vilket innebär att den långsiktiga planeringen är svår. Även om 2017 ser positivt ut kan åren därefter bli desto tuffare, då det är osäkert hur mycket statsbidrag kommunen kommer att få.

– Kostnaderna ökar procentuellt sett mer än vad intäkterna gör och därför står vi inför utmaningar 2018 och 2019, menade Wibecke Björkelund Ivarsson.

Stora investeringar

Vad gäller investeringar kommer kommunen att kunna investera nästan 50 miljoner nästa år, utan att låna. Investeringar som finns med i nästa års budget är bland annat tio miljoner till stadsparken på Svinvallen, tolv miljoner kronor till ny förskola och en miljon kronor till centrumprojektet torgen.

Bjarne Olsson (S) förklarar att de största satsningarna kommer att göras inom skola och socialförvaltning. Bland annat läggs 1,5 miljoner kronor på ökad bemanning inom äldreomsorgen, 500 000 kronor mer till elevhälsan, 350 000 kronor till en jämställdhetssatsning för att öka måluppfyllelsen i skolan samt 500 000 kronor mer till föreningsbidrag.

Nya förskolor

Två nya förskolor kommer att byggas och en tredje planeras.

– Det här innebär också att vi kan ta de första stegen mot att minska barngruppernas storlek. Det har vi kämpat med att hitta ekonomi för de senaste åren, säger Bjarne Olsson.

Marie Oudin (M) presenterade alliansens tilläggsförslag. Ett av förslagen handlade om att ge Närsam i uppdrag att ta fram en modell för sommarlovsentreprenörer för åldrarna 16-19 år. Hon föreslog också att de tre miljoner som var föreslagna till Kom i jobb i stället satsas på ett projekt för att minska den höga sjukfrånvaron inom socialförvaltningen.

Majoriteten ansåg att alliansens förslag behöver utredas ytterligare innan något beslut kan tas. Budgeten klubbades därför enligt de rödgrönas förslag.