2016-06-17 06:00

2016-06-21 13:19

Höken trollar sig fram på Vänerns vatten

FISKE: Kör charter året om

Klockan är strax sex på morgonen. Solen kämpar för att bryta genom molnen. Det blåser en lätt nordlig vind och temperatur ligger runt 15 grader. Tommy ”Höken” Högkvist kastar loss och styr båten mot Hjälmaresundet.

– Det ser ut att bli en fin dag, konstaterar han när vi kommit ut på Hjälmarsfjorden och sätter fart västerut.

Än vilar lugnet vid Alvön och Långön där det är gott om båtar den här junimorgonen. Det skumpar på rätt bra där vi far fram. Inte så att det är obehaglig, men handstilen i anteckningsblocket blir mer darrhänt än normalt.

En kvart efter att vi kastat loss är det dags att börja fiska. Trolling skulle man lite vanvördigt kunna kalla ”ro drag på amerikanska”. Fiskeformen dök upp i Sverige för ett 20-tal år sedan och för Höken som alltid varit fiskeintresserad föll det sig naturligt att testa.

– 2007 började jag köra trollingcharter, berättar han.

Först hade han en helt öppen båt, men 2013 köpte han ett skrov och byggde sin nuvarande båt enligt egna önskemål. Den är försedd med en uppvärmd styrhytt. Det behövs inte den här morgonen, men eftersom högsäsongen för lax infaller under vintern är den mycket uppskattad av dem som åker med då.

Under sommaren är det i huvudsak lågsäsong för fiske:

– Det är gösfiske runt midsommar, annars är det för varmt i vattnet.

Eftersom det är lax de flesta är ute efter sker de flesta charterturer vintertid och då oftast med Baggerud som utgångspunkt. Där är oftast öppet vatten större delen av vintern och Baggerud camping har byggt en liten stugby alldeles i anslutning till båtrampen.

– Vi har ett väldigt bra samarbete, säger Höken.

Under tiden han berättar sätter han i ordning spöna. Sex av dem placeras i fästen på hyttens tak. Hälften hakas på linan till babords pulka och andra hälften åt styrbord. Pulkan är ett flytdon som läggs ut på sidan av båten och vars lina används för att styra upp linorna.

Övriga fyra spön fäst i par på vardera sidan om båten vid var sin djuprigg. En blytyngd håller ner linorna så att betet går närmare botten.

Men innan han har hunnit få hälften av spöna hugger det till på ett av dem. Det visar sig vara en liten gädda, som kastas tillbaka igen. Knappt har den landat i sjön förrän ett annat spö löser ut. Även det visar sig vara en gädda som har en tid kvar innan den kan klassas som gammelgädda.

Därefter hugger det inget mer och det blir en behaglig båttur i morgonsolen där vi puttrar fram i ett par knop.

Höken berättar om de olika restriktioner som omgärdar främst laxfisket. Tio spön är max. Fisken måste vara minst 60 cm lång, det gäller även öring, för att den ska få tas upp. Antalet är begränsat till tre per person och dygn.

– Och all vildlax måste släppas tillbaka, säger Höken.

Han kör ungefär 40 till 50 guidade turer på ett år. Båten är besiktad för åtta personer, men han tycker själv att två till fyra personer är lagom att ta med ombord.

– Blir det fler har jag några andra jag samarbetar med och så åker vi ut med flera båtar, säger han.

Hur bestämmer man vems fisken som tas upp är?

– Det är lite olika. En del grupper bestämmer att man har vissa spön, andra går efter klockan. Då har en person alla spön under en viss tid, sedan är det någon annans tur.

Någon garanti för att det blir fisk finns förstås inte. De flesta som åker ut är i första hand ute efter upplevelsen, inte maten.

– Nej i så fall är det både enklare och billigare att köpa laxen i affären, säger Höken med ett skratt.

– Det ser ut att bli en fin dag, konstaterar han när vi kommit ut på Hjälmarsfjorden och sätter fart västerut.

Än vilar lugnet vid Alvön och Långön där det är gott om båtar den här junimorgonen. Det skumpar på rätt bra där vi far fram. Inte så att det är obehaglig, men handstilen i anteckningsblocket blir mer darrhänt än normalt.

En kvart efter att vi kastat loss är det dags att börja fiska. Trolling skulle man lite vanvördigt kunna kalla ”ro drag på amerikanska”. Fiskeformen dök upp i Sverige för ett 20-tal år sedan och för Höken som alltid varit fiskeintresserad föll det sig naturligt att testa.

– 2007 började jag köra trollingcharter, berättar han.

Först hade han en helt öppen båt, men 2013 köpte han ett skrov och byggde sin nuvarande båt enligt egna önskemål. Den är försedd med en uppvärmd styrhytt. Det behövs inte den här morgonen, men eftersom högsäsongen för lax infaller under vintern är den mycket uppskattad av dem som åker med då.

Under sommaren är det i huvudsak lågsäsong för fiske:

– Det är gösfiske runt midsommar, annars är det för varmt i vattnet.

Eftersom det är lax de flesta är ute efter sker de flesta charterturer vintertid och då oftast med Baggerud som utgångspunkt. Där är oftast öppet vatten större delen av vintern och Baggerud camping har byggt en liten stugby alldeles i anslutning till båtrampen.

– Vi har ett väldigt bra samarbete, säger Höken.

Under tiden han berättar sätter han i ordning spöna. Sex av dem placeras i fästen på hyttens tak. Hälften hakas på linan till babords pulka och andra hälften åt styrbord. Pulkan är ett flytdon som läggs ut på sidan av båten och vars lina används för att styra upp linorna.

Övriga fyra spön fäst i par på vardera sidan om båten vid var sin djuprigg. En blytyngd håller ner linorna så att betet går närmare botten.

Men innan han har hunnit få hälften av spöna hugger det till på ett av dem. Det visar sig vara en liten gädda, som kastas tillbaka igen. Knappt har den landat i sjön förrän ett annat spö löser ut. Även det visar sig vara en gädda som har en tid kvar innan den kan klassas som gammelgädda.

Därefter hugger det inget mer och det blir en behaglig båttur i morgonsolen där vi puttrar fram i ett par knop.

Höken berättar om de olika restriktioner som omgärdar främst laxfisket. Tio spön är max. Fisken måste vara minst 60 cm lång, det gäller även öring, för att den ska få tas upp. Antalet är begränsat till tre per person och dygn.

– Och all vildlax måste släppas tillbaka, säger Höken.

Han kör ungefär 40 till 50 guidade turer på ett år. Båten är besiktad för åtta personer, men han tycker själv att två till fyra personer är lagom att ta med ombord.

– Blir det fler har jag några andra jag samarbetar med och så åker vi ut med flera båtar, säger han.

Hur bestämmer man vems fisken som tas upp är?

– Det är lite olika. En del grupper bestämmer att man har vissa spön, andra går efter klockan. Då har en person alla spön under en viss tid, sedan är det någon annans tur.

Någon garanti för att det blir fisk finns förstås inte. De flesta som åker ut är i första hand ute efter upplevelsen, inte maten.

– Nej i så fall är det både enklare och billigare att köpa laxen i affären, säger Höken med ett skratt.