2016-06-14 16:35

2016-06-14 16:35

Då flaggas det i kommunen

POLICY: Fler nationaldagar ska uppmärksammas

Kristinehamns kommun ska revidera sin policy för kommunal flaggning. Det innebär fler flaggdagar då bland annat minoritetsfolkens nationaldagar ska uppmärksammas.

Den revidering av policyn som ska genomföras innebär inga inskränkningar mot vad som gäller tidigare. Allmänna flaggdagar ska respekteras precis som tidigare. Däremot kan påkallade flaggdagar uppmärksammas genom en lokal policy.

I Sverige finns flera nationella minoriteter. Dessa erkändes av riksdagen 1999. I samband med romernas nationaldag den 8 april fick kommunen frågan om man flaggade för att uppmärksamma dagen. Något man inte gjorde.

Med anledning av frågan och kommunens årliga aktualitetsprövning av olika styrdokument beslutades att kommunen i år skulle se över sin policy för kommunal flaggning.

Enligt det tjänstemannaförslag som under tisdagen behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott ska romers, samers, sverigefinnars och tornedalingars nationaldagar uppmärksammas. Detta genom att det flaggas med respektive minoritets flagga. Den judiska minoriteten har vare sig egen flagga eller nationaldag, därför berörs inte den.

Prideflaggan hissas

Vidare ska det under internationella hbtq-dagen flaggas med prideflaggan. Till ändringarna hör också att det ska flaggas i samband med förintelsens minnesdag, internationella kvinnodagen och Europadagen. Under Europadagen är det EU-flaggan som ska hissas. Den ska också hissas i samband med internationella besök, då tillsammans med den svenska flaggan och besökande nations flagga.

Marie Oudin (M) yrkade från alliansens sida på att det ska flaggas för fler medlemmar ur kungafamiljen i samband med vederbörandes födelsedag. Ett yrkande som dock inte vann gehör hos majoriteten.

Den revidering av policyn som ska genomföras innebär inga inskränkningar mot vad som gäller tidigare. Allmänna flaggdagar ska respekteras precis som tidigare. Däremot kan påkallade flaggdagar uppmärksammas genom en lokal policy.

I Sverige finns flera nationella minoriteter. Dessa erkändes av riksdagen 1999. I samband med romernas nationaldag den 8 april fick kommunen frågan om man flaggade för att uppmärksamma dagen. Något man inte gjorde.

Med anledning av frågan och kommunens årliga aktualitetsprövning av olika styrdokument beslutades att kommunen i år skulle se över sin policy för kommunal flaggning.

Enligt det tjänstemannaförslag som under tisdagen behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott ska romers, samers, sverigefinnars och tornedalingars nationaldagar uppmärksammas. Detta genom att det flaggas med respektive minoritets flagga. Den judiska minoriteten har vare sig egen flagga eller nationaldag, därför berörs inte den.

Prideflaggan hissas

Vidare ska det under internationella hbtq-dagen flaggas med prideflaggan. Till ändringarna hör också att det ska flaggas i samband med förintelsens minnesdag, internationella kvinnodagen och Europadagen. Under Europadagen är det EU-flaggan som ska hissas. Den ska också hissas i samband med internationella besök, då tillsammans med den svenska flaggan och besökande nations flagga.

Marie Oudin (M) yrkade från alliansens sida på att det ska flaggas för fler medlemmar ur kungafamiljen i samband med vederbörandes födelsedag. Ett yrkande som dock inte vann gehör hos majoriteten.