2016-06-13 06:00

2016-06-13 06:00

Utredningen om Jakobsberg är klar

BYGGNAD: Länsstyrelsen ska ta ställning

Länsstyrelsen i Värmland har tidigare fått in en framställan om att kvarteret Björktrasten där Jakobsbergsskolan ligger ska bli byggnadsminne. Nu har rapporten som de ska grunda sitt beslut på kommit.

Utredningen som ligger till grund för om Jakobsbergsskolan ska bli byggnadsminne har gjorts av Värmlands museum på uppdrag av Länsstyrelsen. Kommunen har fått fram till den 20 juni på sig att svara och länsstyrelsen räknar med att kunna fatta beslut i frågan innan semestrarna vid månadsskiftet juni juli.

Rapporten går noga igenom historiken både vad gäller diverse skolor i Kristinehamn och byggnaderna i kvarteret Björktrasten. Rapporten ger dock inget tydligt besked om vilket beslut som det kan komma att bli.

– Vi har fått ett beslutsunderlag och vi har skickat det till kommunen för eventuella synpunkter. Sen ska vi läsa lite mer noggrant och väga saker för och emot och fatta ett beslut utifrån det, säger Bengt Falemo, enhetschef för samhällsbyggnad på länsstyrelsen.

Så det är ett kanske?

– Det finns saker som talar för och emot. Man får lägga samman allting. Det är ett ärende där det inte är självklart åt det ena eller andra hållet, säger han.

Ändringar har gjorts

I rapporten står det att det till vissa delar är en välbevarad fastighet och trädgårdsmiljö. Men det har under årens lopp skett en hel del förändringar av byggnaden. Till exempel har den ursprungliga entrén tagits bort och mycket av snickarglädjen är bortplockad. Det som framhålls som extra intressant är husets historia som just flickskola vilket har ett stort historiskt intresse.

I sammanfattningen står bland annat: ”I det fall en byggnadsminnesförklaring kan bli aktuell för Jakobsbergsskolan så bör en sådan innefatta hela eller en större del av miljön; skolbyggnaden, tjänstebostäder, uthus och den omgivande parken utgör tillsammans en miljö med stort kulturhistoriskt värde.”

För den som är intresserad av att läsa hela rapporten finns den att ladda ner på länsstyrelsens hemsida.

Utredningen som ligger till grund för om Jakobsbergsskolan ska bli byggnadsminne har gjorts av Värmlands museum på uppdrag av Länsstyrelsen. Kommunen har fått fram till den 20 juni på sig att svara och länsstyrelsen räknar med att kunna fatta beslut i frågan innan semestrarna vid månadsskiftet juni juli.

Rapporten går noga igenom historiken både vad gäller diverse skolor i Kristinehamn och byggnaderna i kvarteret Björktrasten. Rapporten ger dock inget tydligt besked om vilket beslut som det kan komma att bli.

– Vi har fått ett beslutsunderlag och vi har skickat det till kommunen för eventuella synpunkter. Sen ska vi läsa lite mer noggrant och väga saker för och emot och fatta ett beslut utifrån det, säger Bengt Falemo, enhetschef för samhällsbyggnad på länsstyrelsen.

Så det är ett kanske?

– Det finns saker som talar för och emot. Man får lägga samman allting. Det är ett ärende där det inte är självklart åt det ena eller andra hållet, säger han.

Ändringar har gjorts

I rapporten står det att det till vissa delar är en välbevarad fastighet och trädgårdsmiljö. Men det har under årens lopp skett en hel del förändringar av byggnaden. Till exempel har den ursprungliga entrén tagits bort och mycket av snickarglädjen är bortplockad. Det som framhålls som extra intressant är husets historia som just flickskola vilket har ett stort historiskt intresse.

I sammanfattningen står bland annat: ”I det fall en byggnadsminnesförklaring kan bli aktuell för Jakobsbergsskolan så bör en sådan innefatta hela eller en större del av miljön; skolbyggnaden, tjänstebostäder, uthus och den omgivande parken utgör tillsammans en miljö med stort kulturhistoriskt värde.”

För den som är intresserad av att läsa hela rapporten finns den att ladda ner på länsstyrelsens hemsida.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.