2016-06-13 06:00

2016-06-13 06:00

Krävs tillstånd för att få stå på torget

NÄRINGSLIV: Läsare undrar om jordgubbsförsäljare

Jordgubben är ett av våra mest älskade bär. Konkurrensen om kunderna är stor och priset är ofta avgörande. Men det är inte bara att smälla upp ett bord och börja sälja gubbarna.

En läsare har ställt sig undrande till vilka villkor som gäller, konkurrerar svenska och belgiska gubbar på lika villkor? De kommer förhoppningsvis att göra det i fotbolls-EM i nästa vecka och tanken är att de även ska göra det på Södra torget i Kristinehamn också.

Kristinehamns torghandelsstadga reglerar torg- och gatuhandel i Kristinehamn. Där anges vilka dagar och tider som torghandel är tillåten, att det klart och tydligt ska framgå vem som säljer och var handel är tillåten.

För att få idka torghandel krävs att man ansöker om tillstånd och betalar för sig. Taxan är 150 kronor per dag eller 1 500 kronor per år, vilket också är maxtaxa för de som betalar för enstaka dagar. Ska man stå där mer än nio dagar på ett år kan man alltså lika gärna betala för ett helt år.

Hur många bärförsäljare har ansökt om tillstånd i år?

– Det är en frukt- och grönsakshandlare och två jordgubbsförsäljare som lämnat in ansökan. Man kan också gå in på turistbyrån och få en tillfällig plats om man önskar, svarar Monica Söderlund, trafikhandläggare på Kristinehamns kommun.

Enligt torghandelsstadgan är torghandeln begränsad till onsdagar, fredagar och lördagar samt dag före helgdag. Trots det kan man se jordgubbsförsäljare på torget även en torsdag.

– De har ansökt och fått polistillstånd för försäljning alla dagar under sommaren, förklarar Monica Söderlund.

Torghandel är enbart tillåten på Södra torget. När det gäller Kungsgatans gågatudel och Vålösundet finns ett försäljningsförbud som är taget i tekniska nämnden.

Finns undantag

Vill man ha tillstånd där måste man söka polistillstånd och oftast beviljas det bara vid större evenemang som vår- och höstmarknaderna samt Fastingen.

För något år sedan skärptes reglerna kring kassaregister så att även marknadsknallar ska ha det.

Hur kollas det upp i samband med att ni beviljar tillstånd?

– Kommunen har inget tillsynsansvar där utan det är Skatteverket. Vet att de förra sommaren utförde ett antal kontroller och likaså under höstmarknaden.

Hur är det med tillsyn av torghandeln i övrigt?

– Är det under torghandelsdagarna är det kommunen och för de som har polistillstånd är det polisen.

Hur agerar kommunen om det visar sig att försäljare bryter mot gällande bestämmelser?

– De blir av med sin torghandelsplats och om det behövs görs en polisanmälan.

Instruktioner kring torghandel, taxor och ansökningsblanketter finns tillgängliga på kommunens hemsida.

En läsare har ställt sig undrande till vilka villkor som gäller, konkurrerar svenska och belgiska gubbar på lika villkor? De kommer förhoppningsvis att göra det i fotbolls-EM i nästa vecka och tanken är att de även ska göra det på Södra torget i Kristinehamn också.

Kristinehamns torghandelsstadga reglerar torg- och gatuhandel i Kristinehamn. Där anges vilka dagar och tider som torghandel är tillåten, att det klart och tydligt ska framgå vem som säljer och var handel är tillåten.

För att få idka torghandel krävs att man ansöker om tillstånd och betalar för sig. Taxan är 150 kronor per dag eller 1 500 kronor per år, vilket också är maxtaxa för de som betalar för enstaka dagar. Ska man stå där mer än nio dagar på ett år kan man alltså lika gärna betala för ett helt år.

Hur många bärförsäljare har ansökt om tillstånd i år?

– Det är en frukt- och grönsakshandlare och två jordgubbsförsäljare som lämnat in ansökan. Man kan också gå in på turistbyrån och få en tillfällig plats om man önskar, svarar Monica Söderlund, trafikhandläggare på Kristinehamns kommun.

Enligt torghandelsstadgan är torghandeln begränsad till onsdagar, fredagar och lördagar samt dag före helgdag. Trots det kan man se jordgubbsförsäljare på torget även en torsdag.

– De har ansökt och fått polistillstånd för försäljning alla dagar under sommaren, förklarar Monica Söderlund.

Torghandel är enbart tillåten på Södra torget. När det gäller Kungsgatans gågatudel och Vålösundet finns ett försäljningsförbud som är taget i tekniska nämnden.

Finns undantag

Vill man ha tillstånd där måste man söka polistillstånd och oftast beviljas det bara vid större evenemang som vår- och höstmarknaderna samt Fastingen.

För något år sedan skärptes reglerna kring kassaregister så att även marknadsknallar ska ha det.

Hur kollas det upp i samband med att ni beviljar tillstånd?

– Kommunen har inget tillsynsansvar där utan det är Skatteverket. Vet att de förra sommaren utförde ett antal kontroller och likaså under höstmarknaden.

Hur är det med tillsyn av torghandeln i övrigt?

– Är det under torghandelsdagarna är det kommunen och för de som har polistillstånd är det polisen.

Hur agerar kommunen om det visar sig att försäljare bryter mot gällande bestämmelser?

– De blir av med sin torghandelsplats och om det behövs görs en polisanmälan.

Instruktioner kring torghandel, taxor och ansökningsblanketter finns tillgängliga på kommunens hemsida.