2016-06-13 17:22

2016-06-13 17:22

Avslag i domstolen för Ryssebo vattenförening

DOM

Lantmäteriet beslutade i januari om ändrad fastighetsbildning och fastighetsreglering som en följd av den nya detaljplanen för Vålösundet östra. Beslutet innebär att Ryssebo vattenförening förlorar sin pumpanläggning för sommarvatten, det vill säga vatten för bevattning.

Föreningen valde att överklaga beslutet som berör 15 fastigheter. Enligt föreningen har tillgången till sommarvatten väsentlig betydelse för dess medlemmar.

Kommunen hänvisar till hygienskäl och risken att bakterier kan leta sig in i det kommunala vattennätet. Så har skett på annat håll i kommunen vid liknande anläggningar.

Mark- och miljödomstolen valde att avslå överklagandet, men domen kan överklagas.

Föreningen valde att överklaga beslutet som berör 15 fastigheter. Enligt föreningen har tillgången till sommarvatten väsentlig betydelse för dess medlemmar.

Kommunen hänvisar till hygienskäl och risken att bakterier kan leta sig in i det kommunala vattennätet. Så har skett på annat håll i kommunen vid liknande anläggningar.

Mark- och miljödomstolen valde att avslå överklagandet, men domen kan överklagas.