2016-06-02 11:54

2016-06-02 11:54

Bemannad central klar

BJÖRNEBORG: Bättre möjligheter för återvinning

Tidigare har Björneborg haft en grovsopstation, men nu är det en bemannad återvinningscentral. Under torsdagen invigdes den av klass 1 vid Björneborgs skola.

– Det är ni som är framtiden. För er är det naturligt att göra rätt och förhoppningsvis kan ni lära oss vuxna att också göra det, säger renhållningschef Anders Cronqvist i sitt anförande.

Tekniska nämndens ordförande Krister Nyström (S) berättar att man har varit på studiebesök i Skellefteå för att se hur de arbetar på sopsortering och återvinning:

– Där involverades barnen redan för 20 år sedan och kommunen har sedan dess kommit väldigt långt inom återvinning.

Mer information

Den tidigare grovsopstationen har byggts ut och omfattar nu inte mindre än 18 olika fraktioner där man kan sortera sitt avfall. Projektledare Tom Johansson berättar att renhållningsavdelningen har för avsikt att dela ut en informationsfolder till alla hushåll om vad som ska sorteras i vilken container.

I foldern kommer även en skiss över återvinningscentralen att finnas med så att man redan från början kan packa in sakerna i bilen i rätt ordning för att slippa springa fram och tillbaka.

– Vi har genrepat här några veckor så vi vet att det fungerar innan invigningen, säger Tom Johansson.

Blir bemannad

Centralen kommer att ha öppet måndagar och torsdagar samt två lördagar i månaden under sommaren.

Den kommer då också att vara bemannad av två personer som kan hjälpa till om folk har frågor kring hur saker ska sorteras.

– Det ska vara lätt att göra rätt, säger Anders Cronqvist.

En orienteringstavla ska också sättas upp för att hjälpa folk på traven.

Efter väl förrättat värv kan man även slå sig ner vid den fikaplats som har byggts intill centralen. Också den har kommit till med tanke på kopplingen skola-återvinning.

Anders Cronqvist berättar att en naturstig runt området också har anlagts.

– Den går ner mot Visman och är riktigt fin, säger han.

Även om centralen är invigd är inte arbetet avslutat. Krister Nyström säger att det finns en ambition om att kunna göra den tillgänglig dygnet runt.

– Vi kikar på om tekniska lösningar där man ska kunna öppna grinden med körkortet eller liknande, säger Anders Cronqvist.

– Det är ni som är framtiden. För er är det naturligt att göra rätt och förhoppningsvis kan ni lära oss vuxna att också göra det, säger renhållningschef Anders Cronqvist i sitt anförande.

Tekniska nämndens ordförande Krister Nyström (S) berättar att man har varit på studiebesök i Skellefteå för att se hur de arbetar på sopsortering och återvinning:

– Där involverades barnen redan för 20 år sedan och kommunen har sedan dess kommit väldigt långt inom återvinning.

Mer information

Den tidigare grovsopstationen har byggts ut och omfattar nu inte mindre än 18 olika fraktioner där man kan sortera sitt avfall. Projektledare Tom Johansson berättar att renhållningsavdelningen har för avsikt att dela ut en informationsfolder till alla hushåll om vad som ska sorteras i vilken container.

I foldern kommer även en skiss över återvinningscentralen att finnas med så att man redan från början kan packa in sakerna i bilen i rätt ordning för att slippa springa fram och tillbaka.

– Vi har genrepat här några veckor så vi vet att det fungerar innan invigningen, säger Tom Johansson.

Blir bemannad

Centralen kommer att ha öppet måndagar och torsdagar samt två lördagar i månaden under sommaren.

Den kommer då också att vara bemannad av två personer som kan hjälpa till om folk har frågor kring hur saker ska sorteras.

– Det ska vara lätt att göra rätt, säger Anders Cronqvist.

En orienteringstavla ska också sättas upp för att hjälpa folk på traven.

Efter väl förrättat värv kan man även slå sig ner vid den fikaplats som har byggts intill centralen. Också den har kommit till med tanke på kopplingen skola-återvinning.

Anders Cronqvist berättar att en naturstig runt området också har anlagts.

– Den går ner mot Visman och är riktigt fin, säger han.

Även om centralen är invigd är inte arbetet avslutat. Krister Nyström säger att det finns en ambition om att kunna göra den tillgänglig dygnet runt.

– Vi kikar på om tekniska lösningar där man ska kunna öppna grinden med körkortet eller liknande, säger Anders Cronqvist.