2016-05-31 16:08

2016-05-31 16:10

Ny förskola ska byggas på Svinvallen

BARNOMSORG: Behov av ytterligare 80 platser

Det fattas platser inom förskoleverksamheten i Kristinehamn. Därför behövs både akuta lösningar och lösningar på längre sikt. Kommunstyrelsen fattade under tisdagen beslut om att bygga en ny förskola i kvarteret Nebulosan intill Svinvallen.

Den kraftiga befolkningsutvecklingen har gjort att barnomsorgen inte hinner med. Beslut har redan fattats om att bygga en ny förskola vid tidigare Gustavsbergsskolan, men de 80 platserna där räcker inte till. Det behövs lika många till.

Från planeringsavdelningen har man pekat ut två tänkbara placeringar, Hacklehemsskolan och Svinvallen. Det sistnämnda är möjligen en något missvisande benämning då det enligt skissen i handlingarna framgår att förskolan föreslås byggas bredvid Unos glas på Albinvägen och inte direkt på Svinvallen.

Under behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott dök även alternativet Högliden upp. Ett alternativ som oppositionen förespråkade då ärendet var uppe på kommunstyrelsens bord under tisdagen.

– Spontant var det mitt alternativ också, men sedan jag pratat med skolchefen och fått förklarat att det ändå krävs en temporär lösning lutar jag åt Svinvallen, sade Bjarne Olsson (S).

Marie Oudin (M) var dock inte odelat förtjust i Svinvallen med tanke på trafiksituationen och närheten till vatten. Vad som också talar till dess nackdel är att marken inte ägs av kommunen och att detaljplanen inte tillåter skolverksamhet. En ny detaljplan bedöms dock kunna vara klar redan i början av 2017.

Alliansen ville också ha skolnämndens syn på saken. En åsikt även majoriteten instämde i. Eftersom skolnämndens arbetsutskott inte träffas förrän i dag och nämnden sammanträder om en vecka har kommunstyrelsen enbart fått skolförvaltningens syn på saken.

Glöm inte barnen

Anne-Marie Wallouch (V) tryckte också på att man bör hämta in åsikter från barnen. Ulf Torehammar (L) och Lars Gustafson (M) ansåg båda att det var en självklarhet enligt den barnchecklista som ska finnas med under beredningen.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att bygget ska ske på alternativet Svinvallen, men alliansen reserverade sig till förmån för Högliden.

Definitivt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Den kraftiga befolkningsutvecklingen har gjort att barnomsorgen inte hinner med. Beslut har redan fattats om att bygga en ny förskola vid tidigare Gustavsbergsskolan, men de 80 platserna där räcker inte till. Det behövs lika många till.

Från planeringsavdelningen har man pekat ut två tänkbara placeringar, Hacklehemsskolan och Svinvallen. Det sistnämnda är möjligen en något missvisande benämning då det enligt skissen i handlingarna framgår att förskolan föreslås byggas bredvid Unos glas på Albinvägen och inte direkt på Svinvallen.

Under behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott dök även alternativet Högliden upp. Ett alternativ som oppositionen förespråkade då ärendet var uppe på kommunstyrelsens bord under tisdagen.

– Spontant var det mitt alternativ också, men sedan jag pratat med skolchefen och fått förklarat att det ändå krävs en temporär lösning lutar jag åt Svinvallen, sade Bjarne Olsson (S).

Marie Oudin (M) var dock inte odelat förtjust i Svinvallen med tanke på trafiksituationen och närheten till vatten. Vad som också talar till dess nackdel är att marken inte ägs av kommunen och att detaljplanen inte tillåter skolverksamhet. En ny detaljplan bedöms dock kunna vara klar redan i början av 2017.

Alliansen ville också ha skolnämndens syn på saken. En åsikt även majoriteten instämde i. Eftersom skolnämndens arbetsutskott inte träffas förrän i dag och nämnden sammanträder om en vecka har kommunstyrelsen enbart fått skolförvaltningens syn på saken.

Glöm inte barnen

Anne-Marie Wallouch (V) tryckte också på att man bör hämta in åsikter från barnen. Ulf Torehammar (L) och Lars Gustafson (M) ansåg båda att det var en självklarhet enligt den barnchecklista som ska finnas med under beredningen.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att bygget ska ske på alternativet Svinvallen, men alliansen reserverade sig till förmån för Högliden.

Definitivt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.