2016-05-31 14:20

2016-05-31 14:20

Majoriteten väljer att inte överklaga

SJÖFART: Tror på andra vägar än den juridiska

I början av maj kom mark- och miljööverdomstolens beslut gällande den nya bron över Göta älv. Domen var en förlust för Vänersjöfarten, men Kristinehamns kommun kommer inte att överklaga.

Kommunstyrelsen behandlade under tisdagen domen och kom fram till att man inte skulle överklaga. Bjarne Olsson (S) har liksom kommunchef Anders Dahlén varit i kontakt med andra kommuner kring Vänern för att lyssna till hur man där resonerar kring ännu ett överklagande.

– Jag har pratat med Per-Samuel Nisser i Karlstad och de kommer inte att överklaga, sade Bjarne Olsson.

Anders Dahlén har deltagit i en gemensam mejlgrupp för Vänerkommunerna och där verkar finnas en samstämmighet om att gå vidare med ett överklagande om alla ställer upp, annars får det vara.

Marie Oudin (M) menade att Kristinehamn ska strunta i vad andra tycker och överklaga ändå. Allianskollegan Adam Slottner (C), som skrivit ett par insändare i ämnet, höll med:

– Sjöfartsverkets egen tidning skriver på ledarplats att Vänersjöfarten inte kan öka om bron byggs. Självklart ska vi överklaga!

Ove Bengtsson (KD) befarar att mängden broöppningar kommer att skapa opinion bland göteborgarna som leder till att antalet öppningar begränsas ännu mer. Ett argument som Bjarne Olsson avfärdade med hänvisning till det trafikledningssystem som nämns i domen. Han och Marie Oudin åker till Göteborg i nästa vecka för att diskutera just den saken.

Ute och cyklar

Louise Hamilton (MP) berättade att hon har varit i kontakt med sina partikamrater i Göteborg för att diskutera bron ur ett miljöperspektiv. Svaret hon fick därifrån var att en lägre bro var bättre för dem som cyklar till och från jobbet.

– Står vi ensamma i vårt överklagande blir det bara ett slag i luften, sade hon.

Björn Johansson (V) hävdade att man bör ha respekt för instrumentet överklagande och därför använda det med bättre omdöme än enbart i protestsyfte.

Bjarne Olsson sade att man inom Vänersamarbetet planerar att skriva en debattartikel i Göteborgs-Posten för att få fram sina argument kring bron.

– Säg det till det lokala näringslivet, kommenterade Marie Oudin de planerna och stod fast vid sin önskan om ett överklagande.

Efter votering visade det sig att majoritetens linje vann gehör, varpå Marie Oudin och Adam Slottner reserverade sig å det kraftigaste.

Kommunstyrelsen behandlade under tisdagen domen och kom fram till att man inte skulle överklaga. Bjarne Olsson (S) har liksom kommunchef Anders Dahlén varit i kontakt med andra kommuner kring Vänern för att lyssna till hur man där resonerar kring ännu ett överklagande.

– Jag har pratat med Per-Samuel Nisser i Karlstad och de kommer inte att överklaga, sade Bjarne Olsson.

Anders Dahlén har deltagit i en gemensam mejlgrupp för Vänerkommunerna och där verkar finnas en samstämmighet om att gå vidare med ett överklagande om alla ställer upp, annars får det vara.

Marie Oudin (M) menade att Kristinehamn ska strunta i vad andra tycker och överklaga ändå. Allianskollegan Adam Slottner (C), som skrivit ett par insändare i ämnet, höll med:

– Sjöfartsverkets egen tidning skriver på ledarplats att Vänersjöfarten inte kan öka om bron byggs. Självklart ska vi överklaga!

Ove Bengtsson (KD) befarar att mängden broöppningar kommer att skapa opinion bland göteborgarna som leder till att antalet öppningar begränsas ännu mer. Ett argument som Bjarne Olsson avfärdade med hänvisning till det trafikledningssystem som nämns i domen. Han och Marie Oudin åker till Göteborg i nästa vecka för att diskutera just den saken.

Ute och cyklar

Louise Hamilton (MP) berättade att hon har varit i kontakt med sina partikamrater i Göteborg för att diskutera bron ur ett miljöperspektiv. Svaret hon fick därifrån var att en lägre bro var bättre för dem som cyklar till och från jobbet.

– Står vi ensamma i vårt överklagande blir det bara ett slag i luften, sade hon.

Björn Johansson (V) hävdade att man bör ha respekt för instrumentet överklagande och därför använda det med bättre omdöme än enbart i protestsyfte.

Bjarne Olsson sade att man inom Vänersamarbetet planerar att skriva en debattartikel i Göteborgs-Posten för att få fram sina argument kring bron.

– Säg det till det lokala näringslivet, kommenterade Marie Oudin de planerna och stod fast vid sin önskan om ett överklagande.

Efter votering visade det sig att majoritetens linje vann gehör, varpå Marie Oudin och Adam Slottner reserverade sig å det kraftigaste.