2016-05-23 06:00

2016-05-23 06:00

Ska trenden vända?

NÄRINGSLIV: På tisdag redovisas företagsenkät

Kristinehamn har efter några fina år på företagsrankningen ramlat ner flera pinnhål. Om årets enkätresultat gör att man studsar tillbaka får vi svar på i höst, men nu kommer enkätsvaren.

Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i de svenska kommunerna betraktas som en av de mest trovärdiga i sitt slag. Varje år får företagare och politiker ge sin syn på den egna kommunen. Resultatet av enkäten bakas sedan samman med ett antal statistiska parametrar. Därefter görs en rankning som visar hur kommunen ligger till i jämförelse med andra kommuner. Rankningen kommer dock inte förrän i september.

Men redan i morgon kan man få en fingervisning om vartåt det lutar. Då presenteras resultatet av vårens enkät. Kristinehamn har levt högt på enkäten och därmed fått fina placeringar i rankningen. De senaste åren har enkätsvaren varit mindre positiva och kommunen har sjunkit som en sten i rankningen. I fjol rasade Kristinehamn 68 placeringar till 144:e plats bland landets 290 kommuner. 2010 låg Kristinehamn på 35:e plats.

I vår har det hänt en del positiva saker inom Kristinehamns näringsliv, men frågan är om de har hunnit få något genomslag till årets enkät.

NKP har i alla fall gjort en lokal omvärldsanalys och listar vad som talar för eller emot ett förbättrat resultat i år.

Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i de svenska kommunerna betraktas som en av de mest trovärdiga i sitt slag. Varje år får företagare och politiker ge sin syn på den egna kommunen. Resultatet av enkäten bakas sedan samman med ett antal statistiska parametrar. Därefter görs en rankning som visar hur kommunen ligger till i jämförelse med andra kommuner. Rankningen kommer dock inte förrän i september.

Men redan i morgon kan man få en fingervisning om vartåt det lutar. Då presenteras resultatet av vårens enkät. Kristinehamn har levt högt på enkäten och därmed fått fina placeringar i rankningen. De senaste åren har enkätsvaren varit mindre positiva och kommunen har sjunkit som en sten i rankningen. I fjol rasade Kristinehamn 68 placeringar till 144:e plats bland landets 290 kommuner. 2010 låg Kristinehamn på 35:e plats.

I vår har det hänt en del positiva saker inom Kristinehamns näringsliv, men frågan är om de har hunnit få något genomslag till årets enkät.

NKP har i alla fall gjort en lokal omvärldsanalys och listar vad som talar för eller emot ett förbättrat resultat i år.

Det talar för en förbättring

1 H&M kommer till Kristinehamn. På den tiden Framtidsrummet fanns stod alltid H&M med bland de saker folk tyckte att kommunen skulle ordna till Kristinehamn. Folk går redan i dag klädda i H&M:s kläder. Att klädjätten etablerar sig i Kristinehamn innebär att vi behåller handeln på hemmaplan.

2 Finnfoam bygger fabrik. Att ett internationellt företag väljer att bygga i Kristinehamn sänder ut viktiga signaler. Kommunens gynnsamma geografiska läge mellan Stockholms och Oslos respektive expansiva byggmarknader hade stor betydelse för etableringen. Finnfoam skapar dessutom sysselsättning inom ett segment där Kristinehamn har tappat arbetstillfällen de senaste åren.

3 Karl Hedin etablerar sig. En ny bygghandel som tänker lokalt. Att nyheten fick lika många gillamarkeringar på NKP:s Facebooksida som inlägget om H&M säger en del.

4 MM bygger varuhus. Många har önskat ÖoB eller Dollarstore till Kristinehamn. MM (Mycket mer för pengarna) spelar i samma serie.

5 Befolkningsutvecklingen. Att Kristinehamns befolkning ökar talar för en positiv utveckling. Framför allt för handeln då kundunderlaget ökar.

6 Byggnation av Sannakajen. Nu byggs det på Sannakajen och Kristinehamnsbostäder står i begrepp att bygga lägenheter som ska komplettera de radhus som redan står där.

7 Närsams nya organisation. I fjol rådde stor osäkerhet kring vad som skulle hända med Näringslivssamverkan. Nu finns en ny organisation på plats och så snart den har satt sig ordentligt kommer det att ge effekt.

8 Renfuel och Re:newcell. Två andra etableringar som initialt inte ger så många arbetstillfällen, men båda är framtidssatsningar som har stor potential.

9 Nyföretagandet. Det startas fler nya företag. Många av dem startas av folk med rötterna utomlands.

10 Hamnomställningar. Kristinehamn har ambitionen att ta över hamnverksamhet från Karlstad. Där vill man hellre bygga bostäder.

Bubblare: Handelsindex förbättras, Idrottsturism och övrig besöksnäring, Kommande detaljplaner, Ernsteffekten.

Det talar emot en förbättring

1 Arbetslösheten. Kristinehamn ligger fortfarande högt när det gäller arbetslöshet. Missmatchen är stor, det saknas rätt kompetenser för de jobb som finns. Enormt stor arbetslöshet bland utrikes födda.

2 Regeringens politik. Det är ingen hemlighet att näringslivet föredrar en borgerlig regering. Försämringar inom rot- och rutavdrag slår hårt mot hantverkare. Kristinehamn har dessutom många verksamma inom åkerinäringen och där är inte miljöskatter på drivmedel särskilt uppskattade.

3 Flaggskeppen sladdar. Rolls-Royce, Scana Machining (numera Motala Verkstad) och Scana Steel Björneborg har haft några tuffa år. Cabby gick i konkurs och verksamheten försvinner. Det är företag som i många år varit flaggskepp för Kristinehamns näringsliv.

4 Teknik- och innovationscenter. Vad händer? När sätts spaden i marken? Behövs det? Intresset från näringslivets sida har hela tiden funnits där, men hur påverkas det av att projektet fortsätter att dra ut på tiden?

5 Inställningen. Ska Kristinehamn vara gnällbältets västligaste utpost? I så fall lär det påverka enkätens attitydfrågor i negativ riktning.